RSS RSS print

FREE - European Summer School of Private law

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Právnická fakulta UMB si Vám dovoľuje ponúknuť jedinečnú možnosť zúčastniť sa jednej z najstarších a najprestížnejších letných škôl v Európe - Summer school of European private law, ktorú už takmer dve desaťročia organizuje Paris Lodron Universität v Salzburgu a Európska akadémia súkromného práva. Ide o podujatie, v ktorom sa študenti oboznamujú komparatívnou metódou zo základnými znakmi súkromného práva v jednotlivých krajinách Európskej Únie ale najnovšie aj Spojených štátov, Ruska, Argentíny, Brazílie, Južnej Afriky a ďalších. Je to jedinečná možnosť osobne sa zúčastniť prednášok vynikajúcich svetovo uznávaných profesorov práva, diskutovať s nimi, prezentovať im vlastné názory, alebo "len nasávať" nové podnety a priblížiť sa tak formátu skutočného európskeho právnika, Okrem pedagogickej časti sa na letnej škole spoznáte so študentmi z celého sveta, s ktorými môžete nadviazať kontakty, ktoré môžu pretrvať počas celej Vašej budúcej profesionálnej kariéry. Okrem toho organizátori pripravili niekoľko sprievodných akcii, ktoré majú za cieľ ukázať Vám tie najhodnotnejšie miesta jedného z najkrajších miest sveta - Salzburgu. Samotná letná škola sa bdue konať v úplnom srdci tohto historického mesta, v známom "Toskanatrakt", kde sídli aj Právnická fakulta Univerzity v Salzburgu! Letná škola Európskeho práva je súčasťou projektu Jean Monnet, čím jej účastníci obdržia Európskou Úniou uznávaný absolventský certifikát.

Dátum: 1. -  13. júl 2019

Cena: 450 EUR / ZADARMO pre 3 vybraných študentov PrF UMB

Termín prihlásenia: do 30.4. 2016 Salzburg / do 15.4. 2018 predvýberové kolo BB 

Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=29085

Rokovacie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky (účastník si môže vybrať)

POZOR: Slovenskú republiku na tejto letnej škole zastupuje dekan Právnickej fakulty UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., ktorý je členom "Európskej akadémie súkromného práva", čím obdržal právo nominovať jedného študenta domovskej krajiny, ktorý bude mať účasť  ZADARMO! Zároveň máme tento rok možnosť nominovať ďalších dvoch študentov PrF UMB, ktorým poplatok za účasť uhradí prof. David Pugley. Prof. Puglsey minulý rok absolvoval prednáškový pobyt na PrF UMB a spolu s našou fakultou rozhodol poskytovať tzv. David Pugsley scholarship, ktoré bude slúžiť na podporu šikovných študentov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v európskych štandardoch. Týmto preplatí účasť na letnej škoe v hodnote 450 EUR. Viťazi obdržia už spomínané štipendium a môžu sa zúčastniť prestížnej letnej školy súkromného práva, ale aj stretnúť sa osobne s prof. Pugsleym. Záujemcovia o túto možnosť zo strany študentov, nech do 15.4.2019 pošlú na adresu michal.turosik@umb.sk motivačný list, v ktorom zdôvodnia svoj záujem na účasti na tomto podujatí! Víťaz bude zverejnený na tejto stránke do 20.4.2019. Ostatní záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou registračného formuláru uvedeného v príoženom propagačnom materiály!

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela