RSS RSS print

Esejistická súťaž pre študentov práva

Jedinečná príležitosť pre všetkých študentov práva!

 

AIJA - celosvetová asociácia mladých právnikov do 45 rokov vyhlásila esejistickú súťaž

Best International Future Lawyer Award 2019!

Témou tohto ročníka sú ciele udržateľného rozvoja OSN a esej by mala zodpovedať nasledovnú otázku:

"If I could change the world... how can I, as a future lawyer, contribute to a more sustainable world?"

 

Esej zaslať v anglickom najneskôr do 19. mája 2019.

 

Autor víťaznej eseje získa:

* bezplatnú účasť (letenka, ubytovanie, účastnícky poplatok) na výročnom kongrese AIJA v Ríme (3.-7.9.2019),

* trojročné členstvo v AIJA,

* zverejnenie eseje v sieti viac ako 4000 medzinárodných právnikov.

 

AIJA je celosvetová asociácia mladých právnikov do 45 rokov, ktorá sa venuje organizovaniu seminárov a výročných stretnutí zameraných na výmenu know-how, ponúka prednášky nielen na právnické témy a svoje nezastupiteľné miesto majú otázky osobného rozvoja,soft skills a manažmentu advokátskej kancelárie (http://aija.org/en/).

 

Viac informácií:

marek.laca@bnt.eu

http://awards.aija.org/

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela