RSS RSS print

Esejistická súťaž Best International Future Lawyer Award 2020

 

Milí študenti !

AIJA aj tento rok vyhlásila

esejistickú súťaž

Best International Future Lawyer Award 2020

na tému: Diversity & Inclusion.

 

AIJA je celosvetová asociácia mladých právnikov do 45 rokov, ktorá sa venuje organizovaniu seminárov a výročných stretnutí zameraných na výmenu know-how, ponúka prednášky nielen na právnické témy a svoje nezastupiteľné miesto majú otázky osobného rozvoja, soft skills a manažmentu advokátskej kancelárie  (https://aija.org/en/).

 

Autor tej najlepšej a teda víťaznej eseje získa:

  • trojročné členstvo v AIJA;
  • bezplatnú účasť na výročnom kongrese AIJA, prípadne na inej z nasledujúcich konferencií AIJA (účastnícky poplatok, cesta a ubytovanie budú plne hradené);
  • možnosť zviditeľniť sa medzi 4000+ právnikmi po celom svete;

 

Esej v anglickom jazyku je potrebné zaslať najneskôr do 30. júla 2020.

Zapojiť sa môžu študenti práva s vekovým limitom do 45 rokov.

Jedná sa o skvelú príležitosť, ako sa môžu študenti práva dostať na medzinárodné podujatie a to úplne zadarmo.

 

Pre viac informácií:

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela