RSS RSS print

Dodatočný výber na mobility Erasmus+ na AR2021/2022

Milí študenti a zamestnanci Právnickej fakulty UMB,

vyhlasujeme dodatočný výber na mobility ERASMUS+ pre akademický rok 2021/2022 - štúdium, stáž, výučba, školenie.

Podpísané prihlášky s potrebnou prílohou (viď info na prihláške) je potrebné doručiť emailom referentke pre medzinárodnú spoluprácu Mgr. Jane Hubáčekovej:  jana.hubacekova@umb.sk

Termín uzávierky podávania prihlášok pre študentov aj zamestnancov:  do 22.10.2021.

 

ŠTUDENTI:

* možnosť na štúdium v LS 2021/2022 - potreba pozrieť si webové stránky partnerských univerzít a deadline prijatia na zahraničnú partnerskú univerzitu

* možnosť stáže v LS 2021/2022 - môže to byť partnerská zahraničná univerzita alebo zahraničná organizácia/podnik mimo organizácií zriadených priamo Európskou Úniou

* prihláška v prílohe tohto oznamu

 

Možnosť nominácie na univerzity:

Madrid, Nantes vo Francúzsku, Jagiellonian Uni Krakow v Poľsku, Siena v Taliansku, Salzburg, Rijeka, Vilnius,  Ljubljana,

Turecko- univerzity: Kadir Has, Istanbul, Bahcesehir, Antalya

 

Zmluvná spolupráca na úrovni fakulty (všetky zmluvy pre COVID predĺžené): https://www.prf.umb.sk/referaty-pre-medzinarodne-vztahy-rozvoj-kvalitu-a-marketingovu-komunikaciu/erasmus/zmluvna-spolupraca-na-urovni-fakulty.html

 

Je potrebné sledovať web univerzít ohľadom aktuálnej pandemickej situácie a podmienok prijatia na štúdium. Cestovať na mobilitu môžete len do bezpečných krajín!

 

Všetky informácie o mobilitách Erasmus+: https://www.prf.umb.sk/referaty-pre-medzinarodne-vztahy-rozvoj-kvalitu-a-marketingovu-komunikaciu/erasmus/

Fakultní koordinátori (výber predmetov): https://www.prf.umb.sk/referaty-pre-medzinarodne-vztahy-rozvoj-kvalitu-a-marketingovu-komunikaciu/erasmus/koordinatori-mobilit-v-ramci-programu-erasmus.html

 

ZAMESTNANCI:

* možnosť výučby alebo školenia u pedagogických zamestnancov

* možnosť školenia u nepedagogických zamestnancov

* prihláška v prílohe tohto oznamu

 

Všetky informácie o mobilitách Erasmus+: https://www.prf.umb.sk/referaty-pre-medzinarodne-vztahy-rozvoj-kvalitu-a-marketingovu-komunikaciu/erasmus/

Zmluvná spolupráca na úrovni fakulty (všetky zmluvy pre COVID predĺžené): https://www.prf.umb.sk/referaty-pre-medzinarodne-vztahy-rozvoj-kvalitu-a-marketingovu-komunikaciu/erasmus/zmluvna-spolupraca-na-urovni-fakulty.html

 

Ponuka pre výučbu:

Možnosť výučby v AR2021/2022  v rámci projektu Erasmus+ KA107 (mimo EÚ) a to na Universum College, Prishtine, Kosovo (nová partnerská univerzita v rámci programu Erasmus+ KA107)

Podmienky mobility:

  • 5 dní aktivity výučba, t.j. celkom 8 hodín výučby
  • 2 dni cesta
  • grant – 180 EUR na 1 deň aktivity ako individuálna podpora (IP)
  • cestovné – 275 EUR na 2 dni cesty (tam a späť)
  • IP sa počíta aj na dni cesty, čiže spolu na 7 dní mobility (5 dní aktivita + 2 dni cesta), t.j. 7 x 180 + 275 na cestu

 

Ponuka pre školenie (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci):

* týždenné školenie zamestnancov v Barcelone (Staff Training Week in Barcelona) zamerané na anglický alebo španielsky jazyk

* výučba jazyka 5 dní v týždni, pondelok - piatok, od 9:30 do 14:30 (25 hodín)

* cena kurzu: 350€ (zahŕňa poplatok za kurz, študijný materiál a jednu aktivitu - pre viac info: hola@spainbcn.com

* cestovné náklady, ubytovanie a poplatok za kurz si hradí zamestnanec z prideleného grantu

 

ENGLISH COURSES

October 18th-22nd / November 1st -5th, 8th- 12th ( full)  22nd-26th  / December 6th-10th, 13th-17th

Participants will have the opportunity to work on their oral communication skills and increase their competence in English. Levels offered: A2, B1, B2,C1

 

SPANISH COURSES
October November 8th-12th,15- 19th / December 13-17st

Participants will have the opportunity to work on their grammar as well as their oral communication skills and increase their competence in Spanish 
Levels offered: A2, A1, B1, B2

 

Location: SpainBcn-School in Barcelona - Address: * Pare Lainez,19  08025 Barcelona, Spain

 

Cestovať na mobilitu môžete len do bezpečných krajín!

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela