RSS RSS print

Corona Talk Online: Zdenko Durove

Informácie o udalosti

Hostiteľ:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:6. máj. 2020 - 17:00
Dátum a čas konca:6. máj. 2020 - 18:30
Miesto:Microsoft Teams https://tinyurl.com/y8a9hr7z

Pozývame Vás na ďalšiu moderovanú diskusiu zo série Corona Talk Online.

Zdenko Durove je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aktuálne pôsobí ako advokát a zakladateľ úspešnej advokátskej kancelárie Durove Law Group v New Yorku.

Po absolvovaní Právnickej fakulty UMB sa Zdenko Durove rozhodol venovať aj naďalej svojmu profesionálnemu snu stať sa právnikom v USA, kde pokračoval v štúdiu. Úspešne ukončil Právnickú fakultu na St. John’s Law School, a to s vynikajúcim prospechom počas štúdia. Od roku 2012 pracoval v rôznych firmách v Queense, Brooklyne a Manhattane. Ako stážista a právny asistent sa zaoberal prípravou dokumentov a právnym výskumom vo viacerých právnych oblastiach, vďaka čomu získal veľa skúseností. Od roku 2017 pracoval okrem iného pre katolícke charity a dobrovoľne pôsobil v asistenčnom pracovisku imigračného súdu, kde pomáhal klientom v konaniach o vyhostení a pri príprave žiadostí o azyl.

O jeho ceste z PrF UMB v Banskej Bystrici k úspešnej kariére advokáta v New Yorku, ale tiež o jeho ďalších úspechoch a profesijných plánoch sa viac dozviete v moderovanej diskusii s dekanom PrF UMB doc. Turošíkom.

Pripojíte sa cez link: https://tinyurl.com/y8a9hr7z

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela