RSS RSS print

Corona Talk Online: Kristína Slámková

Informácie o udalosti

Hostiteľ:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:13. máj. 2020 - 16:00
Dátum a čas konca:13. máj. 2020 - 17:00
Miesto:Microsoft Teams https://tinyurl.com/yb6qwul2
Pozývame Vás na ďalšiu zaujímavú diskusiu zo série Corona Talk Online. Už túto stredu bude vzácnym hosťom Kristína Slámková.
 
Kristína Slámková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aktuálne je súčasťou prestížnej a známej spoločnosti Deloitte Legal na Slovensku.
Pred nástupom do Deloitte pracovala Kristína pre medzinárodnú spoločnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Tieto skúsenosti následne zúročila aj pri svojej práci pre Deloitte, kde sa podieľa na projektoch z tohto sektora.
Kristína sa špecializuje na pracovné právo, M&A, farmaceutické právo a právo životného prostredia. V rámci svojej praxe sa podieľa na organizácii, ako aj prednášaní na farmaceutických seminároch za účasti odbornej verejnosti.
 
Moderovanú diskusiu bude viesť dekan PrF UMB doc. Turošík, pričom ostane priestor aj na Vaše otázky.
 
Pripojíte sa cez Microsoft Teams cez link: https://tinyurl.com/yb6qwul2   
 
Tešíme sa na Vás.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela