RSS RSS print

Banskobystrická škola právnych dejín- Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách - medzinárodná konferencia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

v marci roku 2019 Katedra dejín štátu a práva PrF UMB organizuje piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrická škola právnych dejín“. Konferencia je organizovaná pri príležitosti 70. výročia prijatia zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve, a preto bude niesť tematický podnázov: „Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách“.

 

Spoluorganizátormi konferencie sú Právnická fakulta Univerzity v Siene a Fakulty práva a verejnej správy  Univerzity Warminsko - Mazurskej v Olsztyne.  Budeme radi ak prijmete naše pozvanie a aj tento rok sa zúčastníte našej konferencie. Pozvánku a prihlášku nájdete v prílohe. 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

vedúci Katedry dejín štátu a práva

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela