RSS RSS print

Aplikácia pre zahraničné pracovné cesty

Vážení zamestnanci Právnickej fakulty UMB,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že je k dispozícii aplikácia na vytvorenie žiadosti o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) vrátane ciest cez program Erasmus+.

V prílohe nájdete usmernenie a manuál k procesu ZPC, ktoré bude spracovávať Referát pre medzinárodnú spoluprácu (https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/referat-pre-medzinarodnu-spolupracu-14932/).

 

Prípadné technické problémy v aplikácii hláste prosím prostredníctvom e-mailu Mgr. A. Bobákovej (andrea.bobakova@umb.sk).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela