Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zápisnice 2018

Zápisnice zo zasadnutí Akademického Senátu Právnickej Fakulty UMB z roku 2018.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici