Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zápisnice 2017

Zápisnice zo zasadnutí Akademického Senátu Právnickej Fakulty UMB z roku 2017.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici