Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zápisnice 2016

Zápisnice zo zasadnutí Akademického Senátu Právnickej Fakulty UMB z roku 2016.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici