Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zápisnice 2015

Zápisnice zo zasadnutí Akademického Senátu Právnickej Fakulty UMB z roku 2015.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici