Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zápisnice 2013

Zápisnice zo zasadnutí Akademického Senátu Právnickej Fakulty UMB z roku 2013.

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici