Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zápisnice 2012

Zápisnice zo zasadnutí Akademického Senátu Právnickej Fakulty UMB z roku 2012.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici