Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Zverejnenie zoznamu kandidátov na dekana

V Banskej Bystrici, dňa 29. apríla 2024
 
 
ZVEREJNENIE ZOZNAMU KANDIDÁTOV NA DEKANA 
PRÁVNICKEJ FAKULTY UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2024 - 2028
 
 
 
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana (ďalej aj ako „volebná komisia“) Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „PrF UMB“) na funkčné obdobie 2024 až 2028 na svojom zasadnutí dňa 22. apríla 2024 preskúmala návrhy kandidátov na dekana PrF UMB na funkčné obdobie 2024 – 2028 vo vzťahu k splneniu podmienok v zmysle príslušných ustanovení Zásad voľby a odvolania dekana fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici REK/4/2023/AS UMB z 19. mája 2023 (ďalej len „Zásady“).
 
 
Celkový počet návrhov na kandidáta na dekana PrF UMB je: 4  
 
 
Volebná komisia konštatovala, že návrhy spĺňajú stanovené náležitosti a navrhovaný kandidát splnil podmienky pre kandidatúru vo voľbách na dekana.
Navrhovaným kandidátom na funkciu dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý vyjadril písomný súhlas s kandidatúrou a ktorý podľa rozhodnutia volebnej komisie splnil všetky podmienky kandidatúry podľa Zásad je:
 
 
 
 
1. doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD.
 
 
 
 
 
 
 
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana
JUDr. Bohumil Novák
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Martin Minka
 
Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB