Nezobrazil sa Vám newsletter správne? Kliknite, prosím, sem.
EVENTA FACULTATIS 1/2018
EVENTA FACULTATIS           1/2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

sme radi že rozvoj Právnickej fakulty UMB pokračuje aj smerom ďalšej prezentácie jej činnosti a zorganizovaných podujatí. Za týmto účelom sme pre vás vytvorili fakultný newsletter nazvaný EVENTA FACULTATIS, ktorý bude prezentovať tie najdôležitejšie a najzaujímavejšie podujatia Právnickej fakulty UMB nielen všetkým študentom a zamestnancom, ale aj širokej verejnosti. Budeme veľmi radi, ak ho budete nielen čítať, ale ak sa budete aj aktívne podieľať na tvorbe jeho obsahu a jeho šírení.

V prvom čísle sme našu pozornosť upriamili na nie málo akcií uplynulého obdobia. Aj tu je zrejmé, že Právnická fakulta UMB je zameraná nielen na kvalitnú výučbu, ale aj na to, aby svojim študentom a zamestnancom ponúkla viacero možností ako si obohatiť štúdium a svoj voľný čas. V nedávnom období sme mali možnosť zúčastniť sa už tradičných právnických beánii, naši doktorandi zorganizovali pre mladších kolegov právnický kvíz, opäť sa nám podarilo už šieste pokračovanie obľúbeného intenzívneho kurzu AMERICAN SCHOOL OF LAW. Aj všetky tieto úspešné eventy nám dávajú nádej, že Právnická fakulta UMB je nielen štandardnou, ale aj atraktívnou vzdelávacou inštitúciou.

 doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Čítať viac >>
Ústav klinického vzdelávania pri Právnickej fakulte UMB Ústav klinického vzdelávania pri Právnickej fakulte UMB

V lete 2018 bol na našej fakulte založený Ústav klinického vzdelávania pri Právnickej fakulte UMB. Poslaním tohto ústavu je zabezpečiť našim študentom možnosť nadobudnúť praktické právne zručnosti prostredníctvom právnych kliník a doplniť si teoretickú prípravu poskytovanú PrF UMB aj o praktické skúsenosti formou poskytovania právneho poradenstva, spracovania reálnych praktických zadaní a návrhov, absolvovaní simulovaného súdneho procesu, stáží či stretnutí s reálnym klientom pod vedením supervízora. Na naplnenie týchto cieľov sa fakulta dohodla na spolupráci s viacerými inštitúciami ako napr. so Zborom väzenskej a justičnej práce.

Čítať viac >>
OKTÓBERFEST UMB OKTÓBERFEST UMB

Dňa 25. septembra 2018 sa v priestoroch banskobystrického Amfiteátra už po druhýkrát uskutočnilo podujatie s názvom OKTÓBERFEST UMB. Počas večera vystúpila Jana Filová And HuMan Hills, Lina Mayer, Smola a hrušky a vrcholom večera bolo vystúpenie skupiny INEKAFE. Vysoký počet návštevníkov, ktorými boli nie len študenti, ale aj verejnosť, skvelý program, kvalitné pivo ale hlavne množstvo pozitívnych ohlasov sú dôkazom toho, že OKTÓBERFEST UMB  sa jednoznačne zaradil medzi úspešné podujatia.

Čítať viac >>
EPI SMART - školenie EPI SMART - školenie

Od akademického roka 2018/2019 Právnická fakulta UMB v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa, s.r.o. spustila nový projekt, ktorým naplno implementovala elektronický systém právnych informácii EPI do každodennej výučby a života študentov. Špeciálne pre potreby našej fakulty bol vytvorený jedinečný program EPI SMART.

Čítať viac >>
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Dňa 7. novembra 2018 otvorila Právnická fakulta UMB svoje dvere všetkým záujemcom o štúdium. Dokopy prišlo takmer 100 stredoškolákov z celého Slovenska, ktorých sme nielen previedli priestormi fakulty, ale tiež sme im umožnili zúčastniť sa na výuke, pričom šlo predovšetkým o prvácke a druhácke predmety.

Čítať viac >>
AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 6. AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 6.

V novembri sa na pôde Právnickej fakulty UMB konal už šiesty krát intenzívny dvojtýždňový kurz s názvom AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 6. Kurz na tému US criminal and procedural law viedol renomovaný právnik, profesor Alex Flynn, ktorý sa špecializuje na vážne osobné ujmy a obhajoby v trestných veciach na všetkých stupňoch súdov v Spojených štátoch amerických.

Čítať viac >>
Beánie Právnickej fakulty UMB Beánie Právnickej fakulty UMB

Dňa 15. novembra 2018 sa v reprezentatívnych priestoroch hotela Lux v Banskej Bystrici uskutočnili tradičné Beánie Právnickej fakulty UMB, ktoré boli po prvý krát spojené s Imatrikuláciou študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Študenti, absolventi, vedenie fakulty, ale aj pedagogickí zamestnanci si spoločne vychutnali dobré jedlo, hudbu, skvelú atmosféru a zábavu až do rána bieleho.

Čítať viac >>
IV. BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA IV. BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA

Právnická fakulta UMB v dňoch 22. – 23. novembra 2018 organizovala v poradí už štvrté BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA. Ide o medzinárodnú konferenciu, ktorá prebieha v unikátnych a atraktívnych priestoroch zámockého Grandhotela Vígľaš.  Konferencia BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA sa  zaradila medzi najväčšie a najobľúbenejšie všeobecné právnické konferencie, o čom svedčí aj počet účastníkov, ktorých bolo tento rok takmer 120.

Čítať viac >>
Právnický kvíz Právnický kvíz

V mesiacoch október až december 2018 prebiehal na Právnickej fakulte UMB Právnický kvíz pre študentov našej fakulty, ktorý organizovali denní doktorandi. Tí, ktorí využili možnosť zapojiť sa do tejto mimoškolskej aktivity, si mohli overiť svoje vedomosti nie len z oblasti práva ale aj svoj všeobecný prehľad, a tiež sa naučiť niečo nové. Kvíz sa konal v útulných priestoroch novej kaviarne Best Art Coffee, vďaka ktorej si študenti popri súťažení mohli dopriať výbornú kávu, limonádu či iný nápoj.

Čítať viac >>
Rozhovor s Dr. Marekom Dubovcom Rozhovor s Dr. Marekom Dubovcom

Dr. Marek Dubovec patrí medzi najúspešnejších absolventov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Štúdium v Banskej Bystrici ukončil v roku 2003 a následne odišiel do USA, kde vo svojom vzdelávaní pokračoval na Arizonskej univerzite, na ktorej v súčasnosti pôsobí ako profesor. Zároveň pracuje ako výkonný riaditeľ neziskovej organizácie, ktorej hlavným klientom je vláda USA a Svetová Banka. O náplni jeho práce, ako aj systéme štúdia v USA, uplatnení sa absolventov práva a iných zaujímavostiach sa dočítate v rozhovore, ktorý nám poskytol.

Čítať viac >>
Viac o fakulte:
O fakulte  |  Katedry  |  Štúdium  |  Uchádzači  |  Veda a výskum  |  Medzinárodné vzťahy  |  Kontakt
Ak si v budúcnosti neprajete dostávať aktuálne informácie, prosím kliknite na túto linku.
Tvorba web stránok, www.webcreators.sk