Nezobrazil sa Vám newsletter správne? Kliknite, prosím, sem.
EVENTA FACULTATIS 2/2019
EVENTA FACULTATIS           2/2019

Po ďalšom semestri Vám znovu prinášame pokračovanie fakultného newslettra EVENTA FACULTATIS, ktorý Vás aj tento krát prevedie najzaujímavejšími udalosťami a podujatiami, ktoré sa konali na Právnickej fakulte UMB v priebehu zimného semestra akademického roka 2019/2020. 

Za najvýznamnejšiu udalosť tohto semestra môžeme s hrdosťou označiť vymenovanie nášho dlhoročného pedagóga a zároveň aj absolventa Právnickej fakulty UMB, JUDr. Miloša Maďara, PhD., LLM., za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ďalšou veľkou udalosťou bolo ukončenie inauguračného konania v odbore správne právo prof. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. z Katedry správneho a finančného práva Právnickej fakulty UMB.
Zimný semester zároveň prial mnohým podujatiam, ktoré sa Právnickej fakulte podarilo zorganizovať, ako napr. už piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA, ôsme pokračovanie už tradičného kurzu AMERICAN SCHOOL OF LAW alebo napr. študentami obľúbený právnický kvíz.

Pokiaľ máte záujem o aktuálne informácie o tom, čo sa na našej fakulte deje, odporúčame Vám sledovať naše pravidelne aktualizované profily na sociálnych sieťach Instagram a Facebook.

Čítať viac >>
Vymenovanie JUDr. Miloša Maďara, PhD., LLM. za sudcu Ústavného súdu SR Vymenovanie JUDr. Miloša Maďara, PhD., LLM. za sudcu Ústavného súdu SR

Dňa 10. októbra 2019 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová šiestich nových sudcov Ústavného súdu, medzi ktorými bol aj pedagóg Právnickej fakulty UMB z Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. Srdečne blahoželáme!

Čítať viac >>
Vymenovanie prof. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. za profesora Vymenovanie prof. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. za profesora

Dňa 10. decembra 2019 prezidentka SR Zuzana Čaputová formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvací dekrét bol odovzdaný aj členovi Katedtry správneho a finančného práva Právnickej fakulty UMB, prof. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD, ktorý sa tým stal profesorom v odbore správne právo. Srdečne blahoželáme!

Čítať viac >>
VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

Dňa 18. septembra 2019 sa na pôde Právnickej fakulty UMB uskutočnil v poradí už siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov“. Konferencia je stretnutím doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín, resp. teórie a dejín štátu a práva, ako aj v odbore rímskeho práva, či iných príbuzných vedných odborov, pre ktorých vytvára priestor pre vzájomnú prezentáciu ich čiastkových výsledkov vedeckého bádania. Spolu s doktorandmi sa však konferencie zúčastnili tiež ich školitelia, ako aj starší kolegovia, s ktorými mali možnosť prediskutovať vlastné vedecké zámery a témy, v rámci vytvorenia určitej širšej intelektuálnej platformy.

Čítať viac >>
AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 8 AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 8

V týždni 14. - 18. novembra 2019 sa konal na pôde Právnickej fakulty UMB už po ôsmy krát  intenzívny  kurz s názvom AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 8. Tento krát viedol kurz profesor z Michigenu, pán Robert H. Skilton III, ktorý sa vo svojej praxi ako právnik spoločnosti Grand Rapids sústreďuje na oblasť bankrotu a práv veriteľov, čo značne napovedá aj hlavnej téme kurzu - "Americké konkurzné právo". V poradí už 9. pokračovanie kurzu sa uskutoční v dňoch 23. marca 2020 až 3. apríla 2020, pričom jeho témou bude americké obchodné právo (US business law) pod vedením uznávaného odborníka prof. Mariana Blacka. 

Čítať viac >>
Právnický výstup na Krížnu a na Majerovu skalu Právnický výstup na Krížnu a na Majerovu skalu

Dňa 20. októbra 2019 sa uskutočnil úspešný Právnický výstup na Krížnu a Majerovu skalu organizovaný Právnickou fakultou UMB, ktorej účelom bol spoločne strávený čas pedagógov, doktorandov a ostatných štupentov v príjemnom prostredí. Zároveň išlo o prvú akciu, s ktorou sa spája novovytvorený hashtag #zazipravoumb. Pri tejto príležitosti vznikol aj krátky rozhovor s dekanom fakulty, ktorý si môžete pozrieť tu.    

Čítať viac >>
Konferencia APVV „Právne a ekonomické súvislosti elektron. monitoringu obvinených a odsúdených osôb“ Konferencia APVV „Právne a ekonomické súvislosti elektron. monitoringu obvinených a odsúdených osôb“

V dňoch 21. a 22. októbra 2019 sa v priestoroch právnickej fakulty UMB uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Právne a ekonomické súvislosti elektron. monitoringu obvinených a odsúdených osôb“, ktorú zorganizovala Právnická fakulta UMB v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB. Cieľom tejto konferencie bolo predovšetkým prezentovať výsledky z výskumných úloh na projekte č. APVV 15-0437. Medzi účastníkov konferencie patrili napr. zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, sudcovia okresných a krajských súdov, prokurátori, člen legislatívnej rady vlády z Poľskej republiky a mnohí ďalší, aj zahraniční odborníci

Čítať viac >>
Právnický kvíz Právnický kvíz

Dňa 5. novembra 2019 zorganizovala Právnická fakulta UMB pre svojich študentov  1. kolo právnického kvízu, na ktoré nadväzovalo jeho 2. kolo konané 26. novembra 2019 spojené s vyhodnotením kvízu. Kvíz sa konal v priestoroch fakultnej kaviarne Best Art Coffee vďaka čomu si študenti, ktorí v deviatich tímoch zaplnili celú kaviareň, mohli pri súťažení  dopriať vnapr. kávu, džús alebo chutný zákusok.

 

Čítať viac >>
Medzinárodná vedecká konferencia v Nanjingu (Čína) Medzinárodná vedecká konferencia v Nanjingu (Čína)

Dňa 9. novembra 2019 sa na základe osobitného pozvania Právnickou fakultou Nanjing Normal University, zúčastnili predstavitelia Právnickej fakulty UMB na Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému ,,Rule of law‘‘ v bývalom čínskom hlavnom meste Nanjing. Účasť na tejto konferencii bola špeciálna najmä tým, že pri tejto príležitosti bolo založené aj Slovensko-čínske výskumné centrum pre právne vedy, ktorého riaditeľom sa stal dekan Právnickej fakulty UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

Čítať viac >>
 Právna osveta v ÚVV a ÚVTOS nadväzujúca na dohodu o spolupráci so ZVJS Právna osveta v ÚVV a ÚVTOS nadväzujúca na dohodu o spolupráci so ZVJS

Pred začiatkom akademického roka vznikla ďalšia Dohoda o spolupráci, podpísaná dekanom PrF UMB Michalom Turošíkom, riaditeľom Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici Jozefom Vajsom a riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici – Kráľova Rastislavom Kostolániom. Na základe tejto dohody sa v týchto ústavoch uskutočňujú vzdelávacie prednášky pre odsúdených, ktoré vedú študenti Právnickej fakulty UMB.

 

Čítať viac >>
Beánie Právnickej fakulty UMB Beánie Právnickej fakulty UMB

Dňa 13. novembra 2019 sa v priestoroch hotela LUX uskutočnili tradičné Beánie Právnickej fakulty UMB organizované študentskou organizáciou ELSA Banská Bystrica, ktoré boli  už po druhý krát spojené so slávnostným imatrikulačným aktom študentov práva zapísaných do prvého roku bakalárskeho štúdia. Beánií sa zúčastnili nielen študenti rôznych ročníkov, ale aj absolventi a pedagógovia našej fakulty. Opätovne sa počas večera podarilo vytvoriť vynikajúcu atmosféru a zábavu, ktorá prebiehala až do skorého rána. Počas plesu mohli zúčastnení vyhrať hodnotné ceny v tombole a zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku.

Čítať viac >>
V. BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA V. BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA

V dňoch 14. – 15. novembra 2019 organizovala Právnická fakulta UMB už v poradí piate BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA. Ide o medzinárodnú konferenciu, ktorá prebieha v unikátnych a atraktívnych priestoroch zámockého hotela The Grand Vígľaš.  Tento rok sa konferencie zúčastnilo viac ako 100 odborníkov a okrem účastníkov z viacerých slovenských univerzít sa zúčastnili aj vystupujúci z Talianska, Nemecka, Poľska a Česka. Konferencia sa niesla v znamení hesla ,,science and relax‘‘, keď po vedeckej diskusii nasledoval pre účastníkov voľný program s možnosťou využitia hotelového wellness centra, a následne večerná recepcia.

Čítať viac >>
Diskusia "Trestné právo - ako to chodí v advokácii?" Diskusia "Trestné právo - ako to chodí v advokácii?"

Dňa 25. novembra 2019 zorganizovala študentská organizácia ELSA Banská Bystrica v spolupráci s Právnickou fakultou UMB  diskusiu na tému "Trestné právo - ako to chodí v advokácii?" Hosťami diskusie bolia JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., advokát a bývalý minister vnútra a minister spravodlivosti, a JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM., sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, bývalý advokát, vysokoškolský pedagóg. Diskusiu moderoval dekan právnickej fakulty doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. a bol z nej vytvorený záznam, ktorý si môžete pozrieť tu.

Čítať viac >>
Účasť doc. JUDr. et PhDr. mult. Libora Klimeka, PhD. na konferencii v Cambridge Účasť doc. JUDr. et PhDr. mult. Libora Klimeka, PhD. na konferencii v Cambridge

V dňoch 2. - 4. decembra 2019 doc. Klimek z Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB vystúpil so svojou prednáškou na prestížnej medzinárodnej konferencii na Univerzite v Cambridge, kde bol taktiež moderátorom. Konferencie sa zúčastnili účastníci napr. zo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Španielska, Fínska, Egypta, Ruska, Číny, Jordánska, Malajzie, Thajska či Indonézie. Doc. Klimek reprezentoval nielen Slovenskú republiku, ale hlavne Právnickú fakultu UMB, a to s príspevkom k téme „Costs of Electronic Monitoring in Slovak Criminal Justice“.

Čítať viac >>
Odborný seminár na tému „Projektová činnosť pre inováciu pedagógov a vedecko-výskumnej činnosti na PrF“ Odborný seminár na tému „Projektová činnosť pre inováciu pedagógov a vedecko-výskumnej činnosti na PrF“

Dňa 5.12.2019 sa na pôde Právnickej fakulty UMB uskutočnil odborný seminár na tému ,,Projektová činnosť pre inováciu pedagogickej a a vedecko-výskumnej činnosti na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela”. V rámci tohto seminára vystúpilo niekoľko významných hostí, medzi ktorých patril predovšetkým prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej Komisie, pričom hlavným zameraním seminára bolo priblíženie vedecko-výskumnej činnosti s akcentovaním praktických skúseností z riešiteľskej činnosti, a to za účelom podpory vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov a doktorandov.

Čítať viac >>
Rozhovor s prof. Skiltonom Rozhovor s prof. Skiltonom

Sme veľmi radi, že prof. Skilton si popri vedení viacdňového intenzívneho kurzu amerického konkurzného práva našiel čas aj na krátky rozhovor pre účely EVENTA FACULTATIS. V tomto rozhovore poskytol napr. svoje dojmy z kurzu alebo spôsobu výučby práva na Slovensku v porovnaní so Spojenými štátmi americkými.

Čítať viac >>
Viac o fakulte:
O fakulte  |  Katedry  |  Štúdium  |  Uchádzači  |  Veda a výskum  |  Medzinárodné vzťahy  |  Kontakt
Ak si v budúcnosti neprajete dostávať aktuálne informácie, prosím kliknite na túto linku.
Tvorba web stránok, www.webcreators.sk