Nezobrazil sa Vám newsletter správne? Kliknite, prosím, sem.
EVENTA FACULTATIS 2/2020
EVENTA FACULTATIS 2/2020

Prinášame Vám v poradí už piate vydanie fakultného newslettra EVENTA FACULTATIS, ktorý Vás prevedie najzaujímavejšími udalosťami a podujatiami, ktoré sa konali na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021.

Za bežných okolností by sme zrejme úvod tohto vydania venovali slávnosti k 25. výročiu založenia Právnickej fakulty UMB. Z dôvodu, ktorý je všetkým dobre známy, sa však oslavy ani podujatia spojené s týmto významným jubileom nemohli uskutočniť. To však výročiu štvrťstoročnice PrF UMB neuberá na dôležitosti. Počas tohto obdobia vychovala už niekoľko generácii právnikov, z ktorých viacerí dnes pôsobia na fakulte a svoje vedomosti posúvajú novým generáciám študentov. Tak, ako má PrF UMB svoju minulosť, a to v skutku úspešnú, má aj svoju budúcnosť, ktorá sa už bude tvoriť v novozrekonštruovaných priestoroch budovy fakulty. Veríme, že PrF UMB  bude v ďalšom období napredovať ako doteraz a aj naďalej bude pre svojich budúcich i súčasných študentov vytvárať  atraktívne a moderné podmienky pre štúdium.

Prerušenie prezenčnej formy výučby, ktoré nastalo v dôsledku pandémie koronavírusu v marci 2020, pretrvávalo aj celý zimný semester akademického roka 2020/2021. Klasická výučba pokračovala v online prostredí, avšak do internetového priestoru sa preniesli aj rôzne výberové prednášky a neformálne diskusie so zaujímavými hosťami, ktoré sa obvykle konajú v priestoroch veľkej prednáškovej miestnosti PrF UMB. Úspešné platformy letného semestra - Corona Law online a Corona Talk online nahradila rovnako obľúbená séria odborných prednášok "PRÁVNE PIATKY ONLINE" a séria neformálnych rozhovorov "ALUMNI TALK ONLINE". Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. si navyše pre študentov PrF UMB pripravil veľmi zaujímavú sériu s názvom "V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska", ktorá sa tešila mimoriadnemu záujmu aj v širokej verejnosti. Práve veľká úspešnosť týchto platforiem sa stala dôvodom, pre ktorý sa Právnická fakulta UMB rozhodla založiť vlastné podcastové kanály (SpotifyApple PodcastsGoogle PodcastsAnchorYoutube), na ktorých sú všetky prednášky a diskusie neobmedzene k dispozícii. V rámci aplikácie Microsoft Teams sa v novembri uskutočnilo aj druhé pokračovanie online vedeckej konferencie Právne rozpravy ON-SCREEN, na ktorej opätovne vystúpilo množstvo domácich i zahraničných účastníkov.

Pokiaľ máte záujem o aktuálne informácie o tom, čo sa na našej fakulte deje, odporúčame Vám sledovať naše pravidelne aktualizované profily na sociálnych sieťach Instagram a Facebook.

Čítať viac >>
25 rokov Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 25 rokov Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má za sebou 25 rokov svojej existencie. Pri hodnotení takýchto jubileí azda ani nie je podstatné vyhodnotiť, či je to veľa alebo málo, ale dôležité je, či ide o roky úspešné. PrF UMB je tretia najstaršia Právnická fakulta na Slovensku, ktorá si za týchto 25 rokov dokázala nielen vydobyť, ale aj obhájiť svoje stabilné miesto medzi právnickými vzdelávacími inštitúciami na Slovensku. Za tento čas naša „alma mater“ vychovala už niekoľko generácii úspešných absolventov, ktorí ju dnes reprezentujú vo všetkých právnických povolaniach.

Čítať viac >>
Právne informačné systémy Právne informačné systémy

Právnická fakulta UMB pokračuje aj v akademickom roku 2020/2021 v bezplatnom poskytovaní právnych informačných systémov svojim študentom a pedagógom. Dostupné sú až tri právne informačné systémy, keď sa k už skôr používaným systémom "EPI.SK" a "JUDIKATY.INFO" pridal aj systém "Nové ASPI"Právne systémy napomáhajú nielen vo vyhľadávaní právnych predpisov, ale aj v dostupnosti príslušnej odbornej a komentárovej literatúry, ako aj možnosti vyhľadania konkrétnych súdnych rozhodnutí. Z dôvodu, že predmetné právne systémy používajú pri svojej činnosti všetky právnické profesie, možnosť ich využívania už počas štúdia práva, znamená pre študentov aj získanie praktických vyhľadávacích zručností, ako devízy v ich budúcom uplatnení na pracovnom trhu.

Čítať viac >>
PRÁVNE PIATKY ONLINE a ALUMNI TALK ONLINE PRÁVNE PIATKY ONLINE a ALUMNI TALK ONLINE

Právnická fakulta UMB v zimnom semestri nadviazala pod názvom PRÁVNE PIATKY ONLINE a ALUMNI TALK ONLINE na minuloročnú úspešnú sériu odborných prednášok - Corona Law online a sériu neformálnych diskusií - Corona Talk online. PRÁVNE PIATKY ONLINE sú séria prednášok odborníkov z právneho prostredia, ktorá sa koná na týždennej báze. Študenti, ako aj široká verejnosť tak majú možnosť virtuálne sa stretnúť a zúčastniť sa odbornej prednášky zaujímavých odborníkov z prostredia PrF UMB, ako aj odborníkov z externého prostredia právnej, resp. odbornej praxe. Nad rámec klasickej výučby si PrF UMB pripravila aj sériu neformálnych rozhovorov formou moderovanej diskusie s úspešnými absolventmi fakulty pod názvom ALUMNI TALK ONLINE. Všetky uplynulé prednášky a diskusie nájdete aj vo forme podcastov v podcastových aplikáciách alebo na youtube kanály PrF UMB, prípadne aj na webovej stránke PrF UMB (tu a tu).

Čítať viac >>
V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska

Právnická fakulta UMB v zimnom semestri zorganizovala aj online sériu najväčších kriminálnych prípadov v histórii Slovenska pod názvom „V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska", ktorá zaznamenala u študentov PrF UMB, iných súčastí UMB, ako aj u širokej verejnosti nevídaný úspech. Jednotlivými prípadmi auditórium prevádzal bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko – expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., ktorý je v súčasnosti členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB. Všetky uplynulé prednášky nájdete aj vo forme podcastov v podcastových aplikáciách alebo na youtube kanály PrF UMB, prípadne aj na webowej stránke PrF UMB (tu).

Čítať viac >>
Študentská právna poradňa PrF UMB Študentská právna poradňa PrF UMB

Právnická fakulta UMB vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu spustila v zimnom semestri prostredníctvom svojho Ústavu klinického vzdelávania nový projekt, a to online študentskú právnu poradňu. Právna poradňa je primárne určená pre tých, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na úhradu poskytovania právnych služieb advokátom alebo sa len jednoducho potrebujú poradiť o svojom právnom probléme. V rámci právneho poradenstva študenti PrF UMB pod dohľadom skúsených advokátov a pedagógov PrF UMB bezplatne vypracúvajú právne analýzy, ktoré slúžia ako nezáväzný návod na riešenie právnych problémov záujemcov. 

Čítať viac >>
Právne rozpravy ON-SCREEN II. Právne rozpravy ON-SCREEN II.

Dňa 13. novembra 2020 sa pod záštitou dekana Právnickej fakulty UMB - doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. uskutočnil v poradí už druhý ročník online vedeckej konferencie s názvom Právne rozpravy ON-SCREEN. PrF UMB reaguje zavedením tohto typu konferencie, ktorá prebieha prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams nielen na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, ale aj na digitalizáciu doby. Výstupom z konferencie bude recenzovaný vedecký zborník, ktorý momentálne čaká na svoje vydanie. Prínosom konferencie, okrem samotného vedecko-výskumného poslania, bola nepochybne možnosť pripojenia sa a účasti z ktoréhokoľvek miesta a štátu, o čom opätovne svedčila aj vysoká účasť prihlásených.  

Čítať viac >>
Podcastové a youtube kanály PrF UMB Podcastové a youtube kanály PrF UMB

Právnická fakulta UMB zareagovala na vysoký záujem študentov a verejnosti o série výberových prednášok a diskusii a pre tých, ktorí si ich nestihli vypočuť "na živo", prípadne sa pre obmedzenie Microsoft Teams nedostali do virtuálnej miestnosti, v ktorej prebiehali, vytvorila vlastné podcastové kanály. Jednotllivé nahrávky z platformy PRÁVNE PIATKY ONLINE, ALUMNI TALK ONLINE a  V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska, prípadne do budúcna aj iné prednášky, sú tak prístupné verejnosti na kanáloch PrF UMB SpotifyApple Podcasts, Google Podcasts, Anchor a Youtube.

Čítať viac >>
Viac o fakulte:
O fakulte  |  Katedry  |  Štúdium  |  Uchádzači  |  Veda a výskum  |  Medzinárodné vzťahy  |  Kontakt
Ak si v budúcnosti neprajete dostávať aktuálne informácie, prosím kliknite na túto linku.
Tvorba web stránok, www.webcreators.sk