Nezobrazil sa Vám newsletter správne? Kliknite, prosím, sem.
EVENTA FACULTATIS 1/2020
EVENTA FACULTATIS 1/2020

Prinášame Vám pokračovanie fakultného newslettra EVENTA FACULTATIS, ktorý Vás prevedie najzaujímavejšími udalosťami a podujatiami, ktoré sa konali na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v priebehu letného semestra akademického roka 2019/2020.

Za najvýznamnejšiu udalosť letného semestra môžeme označiť úspešné ukončenie inauguračného konania v odbore trestné právo prof. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. z Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB. Najväčším podujatím, ktoré sa po prvýkrát podarilo Právnickej fakulte UMB uskutočniť bol prvý ročník Právnického plesu, ktorý mal skvelé referencie, a na ktorý je PrF UMB právom hrdá.
 
Letný semester 2020 bol však iný ako ostatné semestre. Právnická fakulta UMB sa musela rovnako ako ďalšie inštitúcie vysporiadať s mimoriadnou situáciou, ktorá vznikla v dôsledku pandémie koronavírusu. V marci nastalo prerušenie prezenčnej formy vyúčby, ktorá sa následne úspešne preniesla do online prostredia. Okrem klasickej výučby sa však študenti, ale aj verejnosť mohli zúčastniť tiež iných online aktivít. Do internetového priestoru sa totiž preniesli aj rôzne prednášky a neformálne diskusie so zaujímavými hosťami, ktoré sa obvykle konajú v priestoroch veľkej prednáškovej miestnosti PrF UMB. Vznikli tak dve veľmi úspšené platformy, a to Corona Law online a Corona Talk online, ktoré prebiehali v prostredí aplikácie Microsoft Teams. Pandemická situácia vo svete ovplyvnila aj konanie rôznych podujatí, ako napríklad tradičnej konferencie pre študentov a doktorandov "PRO LEGAL", ktorú sa však podarilo nahradiť novou konferenciou prebiehajúcou v online prostredí s názvom "Právne rozpravy ON-SCREEN".

Pokiaľ máte záujem o aktuálne informácie o tom, čo sa na našej fakulte deje, odporúčame Vám sledovať naše pravidelne aktualizované profily na sociálnych sieťach Instagram a Facebook.

Čítať viac >>
Vymenovanie prof. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. za profesora Vymenovanie prof. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. za profesora

Dňa 14. júla 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová na slávnostnej ceremónii v starej Národnej rade vymenovala 54 nových profesoriek a profesorov. Medzi nimi bol aj prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. - vedúci Katedry trestného prava, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB, ktorý bol vymenovaný v odbore trestné právo. Inauguračné konanie absolvoval na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Srdečne blahoželáme!

Čítať viac >>
1. ročník Právnického plesu 1. ročník Právnického plesu

Dňa 24. januára 2020 sa uskutočnil výnimočný prvý ročník Právnického plesu, ktorý zorganizovala Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Ples sa konal pod záštitou dekana PrF UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. v reprezentatívnych priestoroch Hotela Lux. Právnický ples predstavuje platformu, ktorá umožňuje vzájomné stretnutie zástupcov jednotlivých právnických povolaní v príjemnom prostredí, a ktorá v týchto kruhoch doteraz chýbala. Prvý ročník bol tak bohatý na program, v rámci ktorého vystúpila napr. skupina Gladiator, ako aj na tombolu, v ktorej nechýbal notebook či víkendový pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tešíme sa na ďalšie ročníky a želáme si, aby boli minimálne tak úspešné ako debutný.

Čítať viac >>
Dohoda o spolupráci a Generálnou prokuratúrou SR Dohoda o spolupráci a Generálnou prokuratúrou SR

Dňa 25. februára bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Právnickou fakultou UMB a Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky v zastúpení dekana právnickej fakulty doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. a  krajského prokurátora v Banskej Bystrici JUDr. Petra Bedloviča. Ide o ďalšiu zo série dohôd, v rámci ktorých Právnická fakulta UMB rozvíja spolupráce s rôznymi inštitúciami, vďaka ktorým sa vytvára ďalší priestor v oblasti vzdelávania a praxe pre študentov PrF UMB.

Čítať viac >>
Corona Law Online a Corona Talk Online Corona Law Online a Corona Talk Online

Právnická fakulta UMB v apríli odštartovala sériu online odborných prednášok - Corona Law online a sériu online neformálnych diskusií - Corona Talk online, pričom obe sa konali raz týždenne a pre veľký úspech pretrvali až do skúškového obdobia. V rámci projektu Corona Law online vystúpili na vopred oznámenú tému prednášky viacerí odborníci, ako napr. JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M. - sudca Ústavného súdu SR alebo Mgr. Pavol Žilinčík - člen Súdnej rady SR. Projekt Corona Talk online zasa priniesol  možnosť vypočuť si zaujímavé rozhovory s absolventmi Právnickej fakulty UMB o ich aktuálnej profesii, ako aj o ich úspechoch a radách. Právnická fakulta UMB plánuje v podobných úspešných projektoch naďalej pokračovať a tým zvyšovať úroveň poskytovaného vzdelania a všeobecného rozhľadu nad rámec štandardnej výučby. Informácie o tom, kto bol prednášajúcim, presp. diskutujúcim vrátane témy prednášky alebo diskusie nájdete vo fotogalérii (pozn.: kliknite na nadpis alebo obrázok).

Čítať viac >>
Online konferencia "Právne rozpravy ON-SCREEN" Online konferencia "Právne rozpravy ON-SCREEN"

Dňa 26. mája sa pod záštitou dekana Právnickej fakulty UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. uskutočnil prvý ročník online vedeckej konferencie s názvom Právne rozpravy ON-SCREEN, ktorý sa konal prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Výstupom z konferencie bude recenzovaný vedecký zborník, ktorý momentálne čaká na svoje vydanie. Pred konaním konferencie mali účastníci k dispozícii testovanie svojho technického vybavenia, ktoré im zabezpečilo kvalitu spojenia v deň konania konferencie. Prínosom konferencie okrem samotného vedecko-výskumného poslania bola nepochybne možnosť pripojenia a účasti z ktoréhokoľvek miesta a štátu, o čom svedčila aj vysoká účasť prihlásených.  Aj vďaka pozitívnej spätnej väzbe účastníkov bude Právnická fakulta UMB organizovať tento typ konferencie naďalej a flexibilne tak reagovať okrem aktuálnej situácie, aj na digitalizáciu doby.

Čítať viac >>
Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva

Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty UMB si pre študentov slovenských právnických fakúlt pripravila simulovaný súdny spor z medzinárodného práva súkromného a procesného na tému „občianskoprávnych únosov“. Súťaž prebieha v dvoch kolách, pričom prvé -  písomné kolo sa uskutočnilo 15. mája 2020 a konanie druhého - ústneho kola je naplánované na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Čítať viac >>
Rozhovor s dekanom Pávnickej fakulty UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michalom Turošíkom, PhD. Rozhovor s dekanom Pávnickej fakulty UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michalom Turošíkom, PhD.

Dekan Právnickej fakulty UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. poskytol rozhovor pre Právne noviny, s ktorými sa rozprával okrem iného aj o tom, aká právna úprava z rímskeho práva by sa dnes zišla alebo prečo by mal dobrý právnik poznať aj nejaké zahraničné právne úpravy. Celý rozhovor si môžete prečítať tu.

Čítať viac >>
Viac o fakulte:
O fakulte  |  Katedry  |  Štúdium  |  Uchádzači  |  Veda a výskum  |  Medzinárodné vzťahy  |  Kontakt
Ak si v budúcnosti neprajete dostávať aktuálne informácie, prosím kliknite na túto linku.
Tvorba web stránok, www.webcreators.sk