Nezobrazil sa Vám newsletter správne? Kliknite, prosím, sem.
EVENTA FACULTATIS 1/2021
EVENTA FACULTATIS 1/2021

Prinášame Vám v poradí šieste vydanie fakultného newslettra EVENTA FACULTATIS, ktorý Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici vydáva za účelom oboznámenia Vás s najzaujímavejšími udalosťami a podujatiami, ktoré sa pod jej organizáciou uskutočnili v priebehu letného semestra akademického roka 2020/2021.

Prerušenie prezenčnej formy výučby, ktoré nastalo v dôsledku pandémie koronavírusu v marci 2020 a pretrvávalo celý zimný semester akademického roka 2020/2021, pokračovalo aj v priebehu letného semestra. Vzhľadom k tomu sa v online prostredí aj naďalej uskutočňovali rôzne výberové prednášky v rámci platformy "PRÁVNE PIATKY ONLINE", kde v moderovanej diskusii s dekanom PrF UMB vystúpil napr. Generálny prokurátor SR - Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. alebo predseda Ústavného súdu SR - JUDr. Ivan Fiačan, PhD. V priebehu letného semestra sa tiež naďalej uskutočňovali aj neformálne diskusie a absolventami PrF UMB  s názvom "ALUMNI TALK ONLINE".

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. si nie len pre študentov PrF UMB pripravil ďalšiu zaujímavú sériu s názvom "Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet", ktorá sa rovnako, ako predchádzajúca séria, tešila veľkému záujmu. Záujmu v širokej verejnosti sa tešila aj ďalšia zo špeciálnych prednáškových sérii, ktorú si pripravila JUDr. Alexandra Letková, PhD. z Katedry dejín štátu a práva s názvom "Povstaňte, súd prichádza!". V máji sa uskutočnilo aj tretie pokračovanie online vedeckej konferencie Právne rozpravy ON-SCREEN, na ktorej opätovne vystúpilo množstvo domácich i zahraničných účastníkov.

Absolútnou novinkou bolo predstavenie platformy Komerčného vzdelávania PrF UMB. V priebehu letného semestra sa uskutočnili dve série webinárov Komerčného vzdelávania, pričom obe boli zamerané na pracovné právo. 

Pokiaľ máte záujem o aktuálne informácie o tom, čo sa na našej fakulte deje, odporúčame Vám sledovať naše pravidelne aktualizované profily na sociálnych sieťach Instagram a Facebook.

Čítať viac >>
Vymenovanie prof. JUDr. Ingrid Mencerovej, PhD. za profesorku Vymenovanie prof. JUDr. Ingrid Mencerovej, PhD. za profesorku

Dňa 29. apríla 2021 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 26 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied. Je nám cťou, že medzi nimi bola aj prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. - členka Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB, ktorá bola vymenovaná v odbore trestné právo. Inauguračné konanie absolvovala na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Srdečne blahoželáme!

Čítať viac >>
Komerčné vzdelávanie PrF UMB - webináre z pracovného práva Komerčné vzdelávanie PrF UMB - webináre z pracovného práva

V letnom semestri akademického roka 2020/2021 Právnická fakulta UMB predstavila novinku, a síce platformu Komerčného vzdelávania. V rámci tejto platformy boli doposiaľ organizované dve série webinárov z oblasti pracovného práva, ktoré reflektovali predovšetkým na nedávnu novelu Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Jednotlivé webináre sa uskutočnili v online prostredí a viedli ich lektori s dlhoročnou praxou v pracovnom práve, a to členovia predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva, ktorí sú zároveň aj členmi Katedry občianskeho a pracovného práva PrF UMB - doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. a JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. Webináre boli určené predovšetkým zamestnávateľom, zamestnancom personálnych, právnych a mzdových oddelení, ale tiež všetkým, ktorí sa chcú o vybraných ustanoveniach Zákonníka práce a ich aplikácii v praxi dozvedieť viac.

 

Čítať viac >>
Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet

Vzhľadom na mimoriadny úspech minulosemestrovej online série najväčších kriminálnych prípadov v histórii Slovenska s názvom „V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska", sa PrF UMB rozhodla zorganizovať ďalšiu podobnú sériu. V letnom semestri išlo o sériu s názvom "Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet" , ktorá prebiehala v období od 17.2.2021 do 21.4.2021. Jednotlivými prípadmi auditórium aj tentokrát prevádzal bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko – expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., ktorý je v súčasnosti členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB.     Všetky uplynulé prednášky nájdete aj vo forme podcastov v podcastových aplikáciách alebo na youtube kanály PrF UMB, prípadne aj na webowej stránke PrF UMB (tu).

Čítať viac >>
Povstaňte, súd prichádza! Povstaňte, súd prichádza!

V záujme poskytnúť variabilitu rôznych prednáškových cyklov, si Právnická fakulta UMB pripravila ďalšiu sériu odborných prednášok rovnako určenú nielen študentom, ale i žiakom stredných škôl, odbornej a laickej verejnosti. "Povstaňte, súd prichádza!" bola séria zameraná na súdne procesy, ktoré otriasli dejinami Československa naprieč 20. storočím. Jednotlivé prípady priblížila JUDr. Alexandra Letková, PhD., odborná asistentka na Katedre dejín štátu a práva na PrF UMB. Vysielanie jednotlivých prednášok prebiehalo každý štvrtok o 17:00 hod. v období od 11.2.2021 do 15.4.2021 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams a v priebehu série si dokázala vytvoriť početné a stabilné auditórium. Všetky uplynulé prednášky nájdete aj vo forme podcastov v podcastových aplikáciách alebo na youtube kanály PrF UMB, prípadne aj na webowej stránke PrF UMB (tu).

Čítať viac >>
PRÁVNE PIATKY ONLINE a ALUMNI TALK ONLINE PRÁVNE PIATKY ONLINE a ALUMNI TALK ONLINE

Právnická fakulta UMB pokračovala aj v letnom semestri s úspešnou sériou odborných prednášok PRÁVNE PIATKY ONLINE a sériou neformálnych diskusií ALUMNI TALK ONLINE. Obe tieto platformy sú už stabilnou súčasťou ponuky nadrámcových aktivít organizovaných PrF UMB, a preto ich už zrejme nie je potrebné bližšie predstavovať. V rámci PRÁVNYCH PIATKOV ONLINE sa však tento semester v apríli uskutočnila výnimočná séria nesúca podnázov "Apríl, mesiac veľkých mien", v rámci ktorej vystúpili - Generálny prokurátor SR Dr.h.c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., slovenská moderátorka a vlogerka Veronika Cifrová Ostrihoňová, predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Ján Šikuta, PhD. a predseda Ústavného súdu SR JUDr. Ivan Fiačan, PhD. Všetky uplynulé prednášky a diskusie nájdete aj vo forme podcastov v podcastových aplikáciách alebo na youtube kanály PrF UMB, prípadne aj na webovej stránke PrF UMB (tu a tu).

Čítať viac >>
Právne rozpravy ON-SCREEN III. Právne rozpravy ON-SCREEN III.

Dňa 7.5.2021 sa pod záštitou dekana Právnickej fakulty UMB - doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. uskutočnilo v poradí už tretie pokračovanie online vedeckej konferencie s názvom Právne rozpravy ON-SCREEN. Prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams zabezpečila PrF UMB plnohodnotnú online vedeckú konferenciu, ktorej sa zúčastnilo mnoho domácich ako aj zahraničných účastníkov. Poslaním tejto konferencie bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z viacerých oblastí právnej vedy, vytvorenie priestoru na nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami, ale aj s prostredím právnej praxe a vzájomná výmena poznatkov a skúseností. PrF UMB reagovala zavedením tohto typu konferencie nielen na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, ale aj na digitalizáciu doby. Výstupom z konferencie bude recenzovaný vedecký zborník, ktorý momentálne čaká na svoje vydanie. Prínosom konferencie, okrem samotného vedecko-výskumného poslania, bola nepochybne možnosť pripojenia sa a účasti z ktoréhokoľvek miesta a štátu, o čom opätovne svedčila aj vysoká účasť prihlásených.

Čítať viac >>
Verejná odborná diskusia - Reforma stavebného práva, koniec alebo začiatok krízy? Verejná odborná diskusia - Reforma stavebného práva, koniec alebo začiatok krízy?

Právnická fakulta UMB dlhodobo podporuje a organizuje odborné diskusie a vedecké podujatia na aktuálne právne témy. Dňa 12.5.2021 zorganizovala verejnú odbornú diskusiu k dvojici zákonov o územnom plánovaní a výstavbe a pripravovanej najväčšej reforme stavebného práva od roku 1976 pod názvom "Reforma stavebného práva, koniec alebo začiatok krízy?" Diskutujúcimi odborníkmi boli: JUDr. Martin Píry, PhD. - odborný asistent Katedry správneho práva Právnickej fakulty UMB, prof. Dr. Ing. Martin Decký - profesor Katedry cestného staviteľstva Stavebnej fakulty UNIZA, Mgr. Anton Martvoň, PhD. - odborný asistent Katedry správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty UK, MUDr. Dana Čahojová - starostka bratislavskej mestskej časti Karlova Ves a Ing. Martin Chren - člen Združenia miest a obcí Slovenska a starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov. Do diskusie sa však mohli zapojiť aj poslucháči. Diskusiu nájdete aj vo forme podcastov v podcastových aplikáciách alebo na youtube kanály PrF UMB.

Čítať viac >>
Viac o fakulte:
O fakulte  |  Katedry  |  Štúdium  |  Uchádzači  |  Veda a výskum  |  Medzinárodné vzťahy  |  Kontakt
Ak si v budúcnosti neprajete dostávať aktuálne informácie, prosím kliknite na túto linku.
Tvorba web stránok, www.webcreators.sk