Nezobrazil sa Vám newsletter správne? Kliknite, prosím, sem.
EVENTA FACULTATIS 1/2019

Je tu ďalšie pokračovanie fakultného newslettra EVENTA FACULTATIS, ktorý Vás prevedie najzaujímavejšími udalosťami a podujatiami, ktoré sa konali na Právnickej fakulte UMB v priebehu letného semestra akademického roka 2018/2019. 

Najväčšími udalosťami tohto semestra boli úspešné skončenie inauguračného konania v odbore obchodné a finančné právo prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. a úspešne skončenie habilitačného konania v odbore obchodné a finančné právo doc. JUDr. Martina Kubinca, PhD. - sme veľmi hrdí, že sa na pôde našej fakulty po prvýkrát podarilo úspešne skončiť habilitačné a inaugračné konanie. Ďalším výrazným úspechom bolo priznanie práv na uskutočňovanie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme v odbore TRESTNÉ PRÁVO a v odbore OBČIANSKE PRÁVO. V súčasnosti je naša fakulta oprávnená poskytovať vzdelanie v treťom stupni vysokoškolského štúdia aj v spomínanom odbore OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO, pričom sa budeme naďalej pokúšať ponuku doktorandského štúdia rozširovať. Zároveň by sme radi upriamili Vašu pozornosť na fakultou organizované eventy - konferencie, úspešný workshop medzinárodného práva, študentskú súťaž a študentskú exkurziu súvisiace s výučbou Rímskeho práva, ale taktiež napr. aj na ďalšie pokračovanie už tradičného kurzu AMERICAN SCHOOL OF LAW.

Pokiaľ máte záujem o aktuálne informácie o tom, čo sa na našej fakulte deje, odporúčame Vám sledovať naše pravidelne aktualizované profily na sociálnych sieťach Instagram a Facebook.

Čítať viac >>
Vymenovanie prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. za profesora Vymenovanie prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. za profesora

V utorok 11. júna 2019 vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 37 nových vysokoškolských profesorov. Menovací dekrét odovzdal aj vedúcemu Katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UMB - prof. JUDr. Milanovi Ďuricovi, PhD., ktorý sa tým stal profesorom v odbore obchodné a finančné právo. Srdečne blahoželáme!

 

Čítať viac >>
AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 7 AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 7

V marci zorganizovala Právnická fakulta UMB už po siedmy krát  intenzívny dvojtýždňový kurz s názvom AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 7. Tento krát viedla kurz profesorka Shellingová, ktorá sa vo svojej praxi zameriava na patentové stíhanie a poradenstvo, záležitosti týkajúce sa ochranných známok a autorských práv a všeobecné otázky duševného vlastníctva, čo značne napovedá aj hlavnej téme kurzu - duševné vlastníctvo.

Čítať viac >>
Prdnáška k Systému kvázisúdnych orgánov a kontrolných mechanizmov OSN Prdnáška k Systému kvázisúdnych orgánov a kontrolných mechanizmov OSN

Dňa 12. marca 2019 sa na Právnickej fakulte UMB konala prednáška na tému Systém kvázisúdnych orgánov a kontrolných mechanizmov OSN. Právnická fakulta UMB sa každý mesiac snaží zorganizovať zaujímavé prednášky s pozvanými hosťami, ktoré majú za cieľ priblížiť študentom špecifické a aktuálne témy z praxe nad rámec bežného vzdelávania. Sme radi, že naše pozvanie prijala aj pani JUDr. Barbara Illková, PhD., ktorá študentom odprednášala spomínanú tému z medzinárodného práva.

Čítať viac >>
PROLEGAL: Deň študentov práva a doktorandov 2019 PROLEGAL: Deň študentov práva a doktorandov 2019

Dňa 25. marca 2019 sa na pôde Právnickej fakulty UMB uskutočnila konferencia s názvom PROLEGAL: deň študentov práva a doktorandov. Ako značí už samotný názov konferencie, bola rozdelená do dvoch sekcií, v rámci ktorých so svojimi príspevkami samostatne vystúpili študenti 1. a 2. stupňa štúdia a samostatne doktorandi právnických fakúlt. V rámci secie študentov práva, sa udeľovali aj ceny, pričom 1. miesto obsadil Bc. Michal Úradník, druhé Bc. Jakub Dzimko a tredie miesto získal Bc. Filip Ľupták. Fotky z konferencií si môžete pozrieť tu a tu.

Čítať viac >>
Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej právnej praxi Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej právnej praxi

Dňa 25. marca 2019 sa na Právnickej fakulte UMB konala aj ďalšia akcia, ktorou bol Workshop s názvom "Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej právnej praxi". Workshop prebiehal formou diskusie zúčastnených odborníkov z praxe a zástupcov ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o aktuálnych otázkach aplikácie európskeho medzinárodného práva súkromného v podmienkach slovenskej právnej praxe.

Čítať viac >>
V. Banskobystrická škola právnych dejín V. Banskobystrická škola právnych dejín

V dňoch 28. - 29. marca 2019 sa uskutočnil už piaty ročník medzinárodnej historicko - právnej vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB. Tohtoročnou témou konferencie boli "Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách", ktorá bola stanovená v súvislosti s pripomínaním si uplynutia 70. rokov od prijatia významného právneho predpisu, zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve. Počas dvoch konferenčných dní bolo odprezentovaných 25 príspevkov, pričom až polovica odznela od zahraničných účastníkov.

Čítať viac >>
Memorandum o porozumení Memorandum o porozumení

Dňa 9. apríla 2019 podpísali dekan Právnickej fakulty UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko – Memorandum o porozumení. Cieľom Memoranda je najmä poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri príprave profesijne zameraných bakalárskych študijných programov, ktoré si kladú za cieľ podporovať prepojenia vysokoškolského právnického vzdelávania s potrebami praxe.

Čítať viac >>
Rímskoprávny simulovaný súdny spor 2019 Rímskoprávny simulovaný súdny spor 2019

Dňa 17. apríla 2019 sa v priestoroch Právnickej fakulty UMB konalo fakultné kolo súťaže "ČESKO-SLOVENSKÝ RÍMSKOPRÁVNY MOOTCOURT", do ktorej sa zapojili trojčlenné súťažné tímy predovšetkým študentov 1. ročníka. Ide  o tradičný simulovaný súdny spor, ktorý sa na Právnickej fakulte UMB uskutočňuje už niekoľko rokov a ktorý študentom umožňuje vyskúšať si osvojenú teóriu v praxi už od prvého ročníka. Víťazný tím postúpil do česko-slovenského finále, v ktorom obsadil krásne tretie miesto.

Čítať viac >>
Rím-Neapol-Benátky-Pompeje 2019 Rím-Neapol-Benátky-Pompeje 2019

V týždni od 2. do 8. mája sa uskutočnila každoročná exkurzia do Talianska, ktorá je primárne určená študentom 1. ročníka, keďže vedie na miesta spojené s rímskym a kanonickým právom. Počas niekoľkodňového zájazdu mohli študenti spoznať zákutia Ríma, kde samozrejme nevynechali antické Fórum Románum a návštevu Vatikánu, ďalej prímorský Neapol a slávne Pompeje, pričom cesta vyvrcholila v "meste na vode" - v Benátkach.

Čítať viac >>
Instanbul - Erasmus+ 2019 Instanbul - Erasmus+ 2019

V dňoch 12. až 18. mája 2019 sa delegácia Právnickej fakulty UMB v zložení prodekanky JUDr. Moniky Némethovej, PhD., dekana doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Róberta Jágera, PhD. zúčastnila zahraničnej cesty uskutočnenej prostredníctvom programu Erasmus+, ktorá smerovala na Istanbul Universitesi v Turecku. Cieľom tejto cesty bolo okrem štandardných prednáškových aktivít aj bilaterálne rokovanie s vedením tamojšej právnickej fakulty, s ktorou si Právnická fakulta UMB aj prostredníctvom takýchto stretnutí udržuje priateľské vzťahy.

Čítať viac >>
Rozhovor s dekanom Právnickej fakulty UMB Rozhovor s dekanom Právnickej fakulty UMB

Prednedávnom poskytol dekan Právnickej fakulty UMB - doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. veľmi zaujímavý rozhovor portálu Bystricoviny.sk. V rozhovore dostal od redaktora otázky smerujúce k priblíženiu štúdia na Právnickej fakulte UMB, k priebehu výučny klinických predmetov, ale tiež mal možnosť vyjadriť sa napr. ku skráteniu dĺžky koncipientskej praxe. Celý rozhovor si môžete prečítať tu.

Čítať viac >>
Viac o fakulte:
O fakulte  |  Katedry  |  Štúdium  |  Uchádzači  |  Veda a výskum  |  Medzinárodné vzťahy  |  Kontakt
Ak si v budúcnosti neprajete dostávať aktuálne informácie, prosím kliknite na túto linku.
Tvorba web stránok, www.webcreators.sk