Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc.

profesor na Katedre občianskeho a pracovného práva

Prof. Cirák ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1981. V roku 1992 získal vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) v odbore občianske právo a v roku 1999 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore občianske právo. Od roku 2013 je profesorom v odbore občianske právo.

V rámci svojej vedecko-výskumnej praxe pôsobil okrem našej fakulty aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.

V oblasti vysokého školstva zastával vysoké manažérske posty: prodekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, podpredseda a neskôr predseda Správnej rady nadácie Karola Planka.

Venuje sa problematike občianskeho práva a súvisiacich disciplín súkromného práva. V rokoch 1998 až 2005 bol členom Legislatívnej rady vlády SR. Z ohľadom na jeho vedeckú erudíciu bol menovaný Ministrom spravodlivosti SR za člena všetkých rekodifikačných komisií MS SR, pre prípravu nového Občianskeho zákonníka a nových procesných kódexov.

Je autorom desiatok odborných publikácií, učebníc a skrípt z občianskeho práva, rodinného práva, zmenkového práva, dedičského práva, ako aj  vyše 70 štúdií a článkov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB