Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

gen. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.

profesor na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín

Prof. Ivor ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 1988 získal vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) v odbore trestné právo a v roku 1997 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore trestné právo. V roku 1994 bol na návrh Vlády SR prezidentom SR vymenovaný do hodnosti generála. Od roku 2004 je profesorom v odbore bezpečnostné služby. V roku 2011 získal vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) v odbore trestné právo.

V rokoch 1998 až 2001 pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR.

V rámci svojej vedecko-výskumnej praxe pôsobil okrem našej fakulty aj na Akadémii PZ v Bratislave a Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (predtým Bratislavskej vysokej škole práva). Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

V oblasti vysokého školstva zastával vysoké manažérske posty: prvý prorektor Bratislavskej vysokej školy práva (2005 – 2007), dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (2007 – 2016)

Za svoju služobnú činnosť bol ocenený najvyššími vyznamenaniami rezortu Ministerstva vnútra SR a Ministerstva vnútra ČR. Za svoju vedecko-pedagogickú činnosť bol ocenený Akadémiou PZ v Bratislave a Bratislavskou vysokou školou práva. Podieľal sa na legislatívnych prácach v komisií pre trestné právo legislatívnej rady vlády ČSFR (1990-1992) a komisií pre rekodifikáciu trestného práva MS SR (1993-1999).

Vedeckú a publikačnú činnosť orientuje najmä na otázky organizácie vyšetrovania, prípravného konania, koncepčné otázky zefektívnenia trestného konania, dokazovania a nových dôkazných prostriedkov zasahujúcich do ľudských práv a slobôd, ako i problematiky organizovaného zločinu. Je autorom, resp. spoluautorom desiatich monografií, viacerých učebníc (Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Kriminalistika, Kriminológia), vysokoškolských učebných textov, niekoľkých desiatok štúdií a odborných článkov v odborných časopisoch publikovaných v SR i v zahraničí.

Prof. Ivor je členom redakčnej rady časopisu Kriminalistika v Prahe, Trestní právo v Prahe, časopisu Policajná teória a prax v Bratislave a časopisu Forenzní vědy, právo, kriminalistika v Prahe.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB