Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.

docent na Katedre dejín štátu a práva

 

Doc. Turošík absolvoval v roku 2009 Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2011 ukončil štúdium v odbore „Ekonomika verejných služieb“ na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V tom istom roku získal po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v odbore „Teória a dejiny štátu a práva“ na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy titul philosophiae doctor (PhD.). Po absolvovaní 4-ročného doktorského štúdia na Právnickej fakulte Paris Lodron Universität v Salzburgu získal v roku 2013 rakúsky doktorát (Dr. iur.) v odbore „Römisches Recht und Rechtsgeschichte“. V novembri roku 2017 úspešne habilitoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore "Teória a dejiny štátu a práva".

V oblasti vysokého školstva zastával vysoké manažérske posty: prodekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2014 – 2018) a od roku 2018 pôsobí ako dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Doc. Turošík bol od roku 2012 do roku 2018 členom správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva so sídlom v Bratislave. V roku 2012 sa stal členom legislatívnej komisie Matice slovenskej. Rovnako v tom istom roku pôsobil vo funkcii zástupcu šéfredaktora časopisu Právna revue. Od roku 2014 bol počas nasledujúcich štyroch rokov výkonným redaktorom vedeckého časopisu „Štát a právo“, v roku 2018 sa stal predsedom redakčnej rady tohto periodika. Pravidelne sa zúčastňuje ako pedagóg reprezentujúci Slovenskú republiku na prestížnej "European summer school of private law", ktorú organizuje Univerzita v Salzburgu v spolupráci s Európskou akadémiou súkromného práva (European academy of private law). V roku 2015 bol zvolený za člena Európskej akádemie súkromného práva. V roku 2016 sa zúčastnil ako pozvaný pedagóg na Letnej škole právnych dejín Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne a v roku 2017 na Škole slovenského práva na Právnickej fakulte Jagellonskej Univerzity v Krakowe.

Bol hosťom viacerých relácii Slovenského rozhlasu venujúcim sa téme dejiny práva, či rímske právo (Nočná pyramída, Rozhlasová akadémia, diskusná relácia Štvorlístok Rádia Regina). Aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých podujatí ako aj riešení vybraných výskumných projektov. Prednášal na viacerých zahraničných univerzitách, medzi iným v Salzburgu (AT), Istanbule (TR), Ríme (IT), Siene (IT), Nantes (F) Olsztyne (PL), Krakowe (PL), Wroclawe (PL) či Valladolide (ES). Je autorom alebo spoluautorom viacerých učebníc, odborných a vedeckých článkov. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä rímskemu právu so špecializáciou na rímske obligačné právo.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB