Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Kontakt

  • Katedra obchodného a finančného práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
107

Telefón:
048 446 3107

Konzultačné hodiny

Pondelok09:00 - 11:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
po predchádzajúcej dohode

Profesijná charakteristika

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
profesor na Katedre obchodného a hospodárskeho práva, bývalý dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. Mamojka ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1973. V roku 1985 získal vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) v odbore pracovné právo a o desať rokov neskôr vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore obchodné právo. Od roku 1999 je profesorom v odbore obchodné právo, čestný titul doctor honoris causa získal v roku 2009.

V rámci svojej vedecko-výskumnej praxe pôsobil okrem našej fakulty aj na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1985 – 2008) a na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva na Fakulte práva Janka Jesenského na Vysokej škole v Sládkovičove (2006 – 2013).

V oblasti vysokého školstva zastával vysoké manažérske posty: dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1997 – 2003), dekan Fakulty práva Janka Jesenského na Vysokej škole v Sládkovičove (2006 – 2012), rektor Vysokej školy v Sládkovičove (2012 – 2013), dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2014 – 2017). Je autorom viacerých monografií a niekoľkých desiatok vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Prof. Mamojka bol členom Rady pre vysielanie a retransmisiu (1994 – 2000), členom Súdnej rady Slovenskej republiky (2002 – 2007), poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (2006 – 2016), predsedom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (2006 – 2010), podpredsedom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (2010 – 2012) a predsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (2012 – 2016).

Za svoju činnosť získal viacero ocenení a vyznamenaní: medailu Ministra kultúry za šírenie kultúry v práve, zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave, zlatú medailu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zlatú medailu Matice Slovenskej, ocenenia Slovenského literárneho fondu za knižné monografie (monografiu „Správa národného majetku“, monografiu „Zmluvné umenie v obchodnom práve“).

Dňa 14. decembra 2017 bol vymenovaný za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

=
107
048 446 3107
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela