Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
163

Telefón:
048 446 3163

Konzultačné hodiny

Pondelok12:00 - 14:00
Utorok-
Streda12:00 - 14:00
Štvrtok-
Piatok-
Študent má povinnosť vopred sa nahlásiť pedagógovi na konzultáciu alebo vopred si dohodnúť presný termín konzultácie na mail

Profesijná charakteristika

JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.  v roku 2002 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia začal pôsobiť na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pracovnej pozícii asistent, neskôr na pozícii odborný asistent. V rámci svojho pracovného zaradenia je zodpovedný najmä za vedenie seminárnych cvičení a prednášok z predmetov Trestné právo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Aktuálne otázky trestného práva a Justičná spolupráca v trestných veciach, pre študentov dennej aj externej formy štúdia.

V roku 2005 s vyznamenaním absolvoval advokátske skúšky a bol zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

Doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2010, po úspešnej obhajobe dizertačnej práce, získal v odbore trestné právo titul philosophiae doctor (PhD.).

V roku 2013 úspešným zavŕšením štúdia na Nottingham Trend University získal akademický titul Master of Laws (LLM.).

Pôsobil ako zástupca vedúceho vedeckého projektu s názvom Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva udeleného Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied. Je autorom viacerých odborných a vedeckých prác so zameraním najmä na problematiku obhajoby v trestnom konaní a problematiku domáceho násilia.

V súčasnosti je spoluriešiteľom projektu VEGA č. 1/0004/20 „Zavedenie vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach do právneho poriadku Slovenskej republiky“ (2020 – 2023) a spoluriešiteľom projektu VEGA č. 1/0162/21 „Implementácia európskych nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky“ (2020 – 2023).

V roku 2019 absolvoval pobyt na zahraničnej pracovnej mobilite na Istanbul Üniversitesi v Turecku.

Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, členom vo vedeckých výboroch vedeckých konferencií, recenzent vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, komentárov a príspevkov do vedeckého časopisu Štát a právo.

V roku 2019 bol prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Kontaktný formulár

=
163
048 446 3163
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB