JUDr. Miloš Levrinc, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent
Komenského 20
9 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
164

Telefón:
048 446 3164

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda08:00 - 10:2011:55 - 12:15
Štvrtok-
Piatok-
Prosím o nahlásenie konzultácie týždeň vopred na emailovu adresu Milos.Levrinc@umb.sk!

Profesijná charakteristika

JUDr. Miloš Levrinc, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde následne od r. 2002 pedagogicky pôsobí, najskôr ako asistent a neskôr ako odborný asistent na Katedre medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie. V roku 2008 úspešne ukončil doktorandské štúdium vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce na tému- Zmluvy v medzinárodnom obchode. V rámci pracovného zaradenia sa podieľa na zabezpečovaní výučby predovšetkým predmetov Medzinárodné právo súkromné, Medzinárodný civilný proces, Právo medzinárodných organizácií, Právo medzinárodného obchodu, Aktuálne otázky medzinárodného práva. V roku 2005 úspešne vykonal advokátske skúšky a bol zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. V roku 2007 úspešne vykonal správcovské skúšky a bol zapísaný do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

=
164
048 446 3164
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela