doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.

Kontakt

  • Katedra teórie štátu a práva, Katedra ústavného práva, Katedra ústavného práva a teórie práva
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Docent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
250

Telefón:
048 446 3250

Konzultačné hodiny

Pondelok15:30 - 17:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok14:30 - 16:00
Piatok-
Konzultáciu je potrebné potvrdiť prostredníctvom e-mailu.

Profesijná charakteristika

Kamil Baraník absolvoval magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2009). Interné doktorandské štúdium absolvoval v odbore 3.4.3 ústavné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2013). Počas doktorandského štúdia absolvoval semestrálny študijný pobyt na Právnickej fakulte UiB v Bergene (University of Bergen, Nórsko) a semestrálny výskumný pobyt na Právnickej fakulte v Tilburgu (Tilburg Law School, Holandsko) so zameraním na komparatívne ústavné právo. Okrem toho je aj absolventom LL.M. štúdia (Master of Laws) na The University of Michigan Law School v Ann Arbor, USA (Class of 2015). Po úspešnom habilitačnom konaní na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mu bol v roku 2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore ústavné právo.

Počas profesionálnej kariéry pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Bratislava IV; ako hlavný štátny radca na Sekcii legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR; absolvoval Blue-Book stáž v Európskej komisii (Brusel, Belgicko); ako aj stáž v kabinete generálneho advokáta na Súdnom dvore Európskej únie (Luxemburg, Luxemburgsko). V rokoch 2013-2019 pôsobil ako odborný asistent na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského (počas rokov 2016-2019 v pozícii zástupcu vedúceho katedry). V tomto období absolvoval aj výskumné pobyty na European University Institute (Florencia, Taliansko) a na Paris II Panthéon-Assas (Paríž, Francúzsko). Od roku 2019 pôsobí na Katedre ústavného práva a teórie práva na Právnickej fakulte UMB (od septembra 2019 v pozícii vedúceho katedry). Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB a Akademického senátu Právnickej fakulty UMB. Od roku 2019 je aj poradcom sudcu Ústavného súdu SR.

Vo vedeckej činnosti sa zaoberá predovšetkým otázkami vzťahu medzinárodného a ústavného práva, ako aj komparatívnym ústavným právom a ústavným právom EÚ. Je autorom mnohých vedeckých článkov, spoluautorom významnej vysokoškolskej učebnice (GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019), ako aj vedeckej monografie (BARANÍK, K. Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu. Praha : Leges, 2020). Kamil Baraník je držiteľom rôznych výskumných a študijných grantov (napr. Bourse du gouvernement français, The NED European Alpbach Forum Professional Scholarship, Hugo Grotius Fellowship, Rioichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) a riešiteľom viacerých vedeckých projektov. Zúčastňuje sa domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Súčasne je aj pravidelným komentátorom slovenského ústavnoprávneho diania pre domáce a zahraničné média.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela