JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.

Kontakt

  • Katedra teórie štátu a práva, Katedra ústavného práva, Katedra ústavného práva a teórie práva
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
250

Telefón:
048 446 3250

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok15:30 - 17:30
Streda13:00 - 14:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kamil Baraník absolvoval magisterské štúdium na Právnickej fakulte UMB, interné doktorandské štúdium v odbore ústavné právo na Právnickej fakulte UK a LL.M. štúdium na The University of Michigan Law School (Ann Arbor, USA). Počas doktorandského štúdia absolvoval semestrálne študijné a výskumné pobyty na právnických fakultách v Bergene (Nórsko) a Tilburgu (Holandsko) so zameraním na komparatívne ústavné právo. Počas svojej kariéry pôsobil ako hlavný štátny radca na Sekcii legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR, absolvoval Blue-Book stáž v Európskej komisii (Brusel, Belgicko), ako aj stáž v kabinete generálneho advokáta na Súdnom dvore Európskej únie (Luxemburg, Luxemburgsko). Taktiež absolvoval výskumné pobyty na European University Institute (Florencia, Taliansko) a na Paris II Panthéon-Assas (Paríž, Francúzsko). V rokoch 2013-2019 pôsobil ako odborný asistent a v období 2016-2019 súčasne ako zástupca vedúceho Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK. Od roku 2019 pôsobí na Katedre ústavného práva a teórie práva Právnickej fakulty UMB. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa zaoberá predovšetkým otázkami vzťahu medzinárodného a ústaveho práva, ako aj komparatívnym ústavným právom a ústavným právom Európskej únie. Je držiteľom rôznych výskumných a študijných grantov (napr. Bourse du gouvernement français, The NED European Alpbach Forum Professional Scholarship, Hugo Grotius Fellowship, Rioichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), ako aj riešiteľom viacerých vedeckých projektov. Je pravidelným komentátorom slovenského ústavnoprávneho diania.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela