Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.

Kontakt

  • Bývalí zamestnanci
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Docent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
228

Telefón:
048 446 3228

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok16:00 - 17:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Ideálne je dohodnúť sa na konzultácii prostredníctvom mailovej komunikácie. Taktiež je prostredníctvom mailu možné dohodnúť si online konzultáciu cez MS Teams.

Profesijná charakteristika

Kamil Baraník absolvoval magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2009). Interné doktorandské štúdium absolvoval v odbore 3.4.3 ústavné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2013). Počas doktorandského štúdia absolvoval semestrálny študijný pobyt na Právnickej fakulte UiB v Bergene (University of Bergen, Nórsko) a semestrálny výskumný pobyt na Právnickej fakulte v Tilburgu (Tilburg Law School, Holandsko) so zameraním na komparatívne ústavné právo. Okrem toho je aj absolventom LL.M. štúdia (Master of Laws) na The University of Michigan Law School v Ann Arbor, USA (Class of 2015). Po úspešnom habilitačnom konaní na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mu bol v roku 2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore ústavné právo.

Počas profesionálnej kariéry pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Bratislava IV; ako hlavný štátny radca na Sekcii legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR; absolvoval Blue-Book stáž v Európskej komisii (Brusel, Belgicko); ako aj stáž v kabinete generálneho advokáta na Súdnom dvore Európskej únie (Luxemburg, Luxemburgsko). V rokoch 2013-2019 pôsobil ako odborný asistent na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského (počas rokov 2016-2019 v pozícii zástupcu vedúceho katedry). V tomto období absolvoval aj výskumné pobyty na European University Institute (Florencia, Taliansko) a na Paris II Panthéon-Assas (Paríž, Francúzsko). Od roku 2019 pôsobí na Katedre ústavného práva a teórie práva na Právnickej fakulte UMB, najskôr v pozícii odborného asistenta a následne ako docent ústavného práva (od septembra 2019 aj ako vedúci katedry). Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB a Akademického senátu Právnickej fakulty UMB. Od roku 2019 je poradcom sudcu Ústavného súdu SR a od roku 2022 aj prísediacim sudcom Najvyššieho správneho súdu SR.

Vo vedeckej činnosti sa zaoberá predovšetkým otázkami vzťahu medzinárodného a ústavného práva, ako aj komparatívnym ústavným právom a ústavným právom EÚ. Je autorom mnohých vedeckých článkov, spoluautorom vysokoškolskej učebnice (GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019), spoluaturom Komentára k Ústave SR (OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021), ako aj autorom vedeckej monografie (BARANÍK, K. Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu. Praha : Leges, 2020). Kamil Baraník je držiteľom rôznych výskumných a študijných grantov (napr. Bourse du gouvernement français, The NED European Alpbach Forum Professional Scholarship, Hugo Grotius Fellowship, Rioichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) a riešiteľom viacerých vedeckých projektov. Zúčastňuje sa domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Súčasne je pravidelným komentátorom slovenského ústavnoprávneho diania pre domáce a zahraničné média.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB