RSS RSS print

Oznam ku klinickým predmetom (ÚKV)

Vážení študenti,

poprosím všetkých, ktorí majú v ZS AR 2020/2021 zapísané predmety :

 

Klinika právneho poradenstva

Právna klinika stáží

Právna klinika pre komunity (street law)

Právna klinika vedeckej činnosti

 

o krátke informačné stretnutie dňa 23. októbra 2020 (piatok)  o 12:30 hod. prostredníctvom MS Teams. Link: https://bit.ly/357fwSk

 

JUDr. Ľubica Saktorová PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela