RSS RSS print

Klinické predmety - zmena!

OZNAM PRE PREDMETY ÚSTAVU KLINICKÉHO VZDELÁVANIA

Vzťahuje sa na :

Klinika právneho poradenstva, Právna klinika pre komunity, Klinika vedeckej činnosti a Klinika ľudských práv!

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu, zásadné zmeny okolností, ktoré prispeli k nemožnosti plnenia pôvodneho účelu týchto predmetov, ako aj spôsobu ich realizácie sa budú výnimočne meniť aj podmienky pre absolvovanie a hodnotenie uvedených predmetov.

Podmienkou pre absolvovanie všetkých horeuverených predmetov je prihlásenie sa a spracovanie písomného zadania na Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva súkromného a procesného podľa uverejnených podmienok a pravidiel. Uvedené sa nevzťahuje na Právnu kliniku stáží, kde platí podmienka absolvovania stáže a doloženia dokladov (mailom na lubica.saktorova@umb.sk) o absolvovaní stáže, vrátane referencií od nadriadenej osoby.

V prípade nejasností alebo výslovnej žiadosti o náhradné plnenie ma prosím kontaktujte mailom na uvedenej adrese.

                                                                                                 Ľubica Saktorová

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela