Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 12


Najbližší intenzívny kurz amerického práva na tému

Comparative Constitutions and the Rule of Law bude v letnom semestri 2023/2024 prebiehať

v dňoch 11.marca 2024 - 22. marca 2024!

Intenzívny kurz bude vedený americkým profesorom Richardom Laversom. Kurz je, tak ako všetky ostatné kurzy ASL, otvorený pre všetkých študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj pre verejnosť so záujmom o americké právo, so znalosťou angličtiny minimálne na úrovni B1.

Richard Lavers je advokát, bývalý výkonný riaditeľ, generálny právny zástupca, tajomník a finančný riaditeľ spoločnosti All American Group, Inc. Pracoval ako výkonný viceprezident pre medzinárodné licencie a technológie spoločnosti RMT, Inc. Partner a vedúci medzinárodných obchodných a environmentálnych skupín dvoch regionálnych advokátskych kancelárií. Prof. Lavers pôsobí ako externý profesor práva obchodných spoločností a medzinárodného obchodného práva na Indiana University (South Bend) a Cardinal Stritch University. 

V súčasnosti je generálnym riaditeľom spoločnosti Monarch Consult, Inc. a predseda predstavenstva spoločnosti Pareto Aluminium Systems, LLC.

Rozpis kurzu: 

pondelok 11.3 v čase od 16.15h  - 18.30h

utorok 12.3. v čase od 16.15h  - 18.30h

streda 13.3. v čase od 16.15h  - 18.30h

štvrtok 14.3 v čase od 16.15h  - 18.30h

 

pondelok 18.3. v čase od 16.15h  - 18.30h

utorok  19.3. v čase od 16.15h  - 18.30h

streda 20.3. v čase od 16.00h  - 18.30h

štvrtok 21.3 v čase od 16.15h  - 18.00h

 

Miestnosť: Malá prednášková sála

 

The broad outline:

 
  • Introduction

  • Overview: What is a Constitution, Why study them, How to evaluate them, Which ones we will discuss 

  • U.S. Constitution

  • Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea

  • Constitution of the Slovak Republic

  • What have we learned about a) Constitutions, and b) each of the countries from this study

 
Predmet American School of Law je vyučovaný v anglickom jazyku v spolupráci s The Center for International Legal Studies, pričom vyučujúcimi sú dlhoroční a uznávaní odborníci z právnej praxe zo Spojených štátov amerických.
Zameranie predmetu je orientované na hlbšie poznanie angloamerického právneho systému a jednotlivých právnych odvetví vnútroštátneho práva Spojených štátov amerických, pričom konkrétna téma bude stanovená po dohode s konkrétnym odborníkom podľa jeho profesijného zamerania. Predmet je vyučovaný blokovo.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici