RSS RSS print

Ústavné právo vybraných európskych štátov

          Cieľom predmetu Ústavné právo vybraných európskych štátov je relevantná znalosť a schopnosť orientácie v základných inštitútoch teórie ústavného porovnávacieho práva. Predmet sa venuje vývoju a histórii konštitucionalizmu v jednotlivých štátoch Európy (Spolková republika Nemecko, Rakúska republika, Talianska republika, Veľká Británia, Španielske kráľovstvo, Ruská federácia) a tiež Spojených štátov amerických s procedúrou tvorby a prijímania ústav v jednotlivých krajinách s možnosťou ich zmien, so zakotvením jednotlivých ústavných inštitútov, so vznikom a vývojom organizácie štátu a jednotlivými názormi a teóriami prezentovanými v minulosti a v súčasnosti, so základnými druhmi orgánov štátu a ich vzájomnými väzbami a so vzťahom medzi štátom a jednotlivcom. 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela