RSS RSS print

Ústavné právo I a II - pozor zmena

POZOR ZMENA

Oznamujem študentom,

že skúška z predmetu

Ústavné  právo I

Ústavné právo  II

sa dňa 05.06.2019 neuskutoční .

Náhradný termín  je  10.06.2019 o 13.00 hod.

 

doc. JUDr. Branislav Fridrich,  PhD.

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela