RSS RSS print

Oznam pre študentov 2 ročníka Bc

Oznam pre študentov 2 ročníka Bc. štúdia

 

Oznamujem študentom

1 až 5 skupiny, že

z dôvodu návštevy lekára sa

 seminárne cvičenia z predmetu Ústavné právo II

 dňa 12.12.2018  neuskutočnia.

 

 

JUDr. Júlia Ondrová, PhD.

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela