RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
branislav.fridrich@umb.sk
250 
048 446 3250

Docenti

doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
branislav.fridrich@umb.sk
250 
048 446 3250

Odborní asistenti

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
kamil.baranik@umb.sk
250 
048 446 3250
JUDr. Júlia Ondrová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Julia.Ondrova@umb.sk
č. 249 
048 446 3249

Nepedagogickí zamestnanci

Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
121 
048 446 3162, 0915396381
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela