Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici