Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici