Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Základy sociológie práva

Povinne voliteľný predmet Základy sociológie práva sa sústreďuje na vzdelávanie študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v oblasti všeobecnej sociológie a sociológie práva. Poskytuje poznatky o predmete sociológie práva, jej vývoji a relevantných teoretických koncepciách. Študenti majú možnosť oboznámiť sa so vzájomným pôsobením spoločnosti a práva a pochopiť niektoré aspekty vnútornej dynamiky tohto vzťahu. Súčasťou výučby je analýza a interpretácia textu z oblasti sociológie práva, prípadne všeobecnej sociológie. Výber textu rešpektuje zameranie a predmet jednotlivých prednášok s cieľom zabezpečiť adekvátne porozumenie stanovenej problematike a následnú diskusiu. Absolvovanie predmetu Základy sociológie práva je odporúčané v prvom semestri prvého roku bakalárskeho stupňa štúdia.