RSS RSS print

Ústavné právo Európskej únie

          V teoretickej časti sa predmet Ústavné právo EÚ venuje historickému vývoju konštitucionalizmu Európskej únie, významu ústavy Európskej únie, funkciám európskej ústavy a ich vplyvu na ústavné právo členských štátov, deľbe moci (horizontálna a vertikálna deľba moci) v Európskej únii a prenosu suverenity (právomocí) členských štátov na Európsku úniu, inštitucionálnej nezávislosti a normotvorbe inštitúcií Európskej únie, samostatnosti právneho poriadku Európskej únie a jeho súdnej vynútiteľnosti, právnemu štátu a princípom demokracie v politickom a právnom systéme Európskej únie a všeobecným právnym zásadám práva Európskej únie. Na seminároch sa analyzuje najmä judikatúra Súdneho dvora k príslušnej téme a vedie sa polemika o aktuálnom vývoji v Európskej únii.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela