Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ústavné garancie ľudských práv

         Predmet Ústavné garancie ľudských práv má za cieľ komplexne oboznámiť študentov s dynamicky sa vyvíjajúcim systémom ochrany základných práv a slobôd v ústavnej rovine Slovenskej republiky a osobitne v Európskej únii. Podstatnou v tomto ohľade bude výučba koncepcií základných práv, ich rozlíšenie v duchu prirodzenoprávnej a pozitivnoprávnej teórie. Z teoretického hľadiska kurz čerpá z podstaty ústavnej úpravy, medzinárodných nosných dohovorov a Charty základných práv Európskej únie, ktorá predstavuje na pôde únie prvý a zatiaľ jediný ucelený katalóg základných práv. V oblasti inštitucionálnej ochrany má predmet za úlohu oboznámiť detailne študentov s jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami a agentúrami únie, ktorých činnosť je primárne alebo sekundárne zameraná na ochranu základných práv.

Prílohy ku stránke: