Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Štruktúra orgánov ochrany práva

Predmet Štruktúra orgánov ochrany práva rozvíja vedomosti študentov zo štátneho práva Slovenskej republiky, jeho výsledkom je prehĺbenie vedomostí a ich precízna schopnosť aplikácie v praxi. V podrobnejšej a systematickej podobe oboznamuje študenta s postavením, úlohami, organizačnou štruktúrou a zásadami činnosti orgánov ochrany práva. Umožní tak získať prehľad o vzájomných vzťahoch týchto orgánov a ich základným poslaním v štáte a spoločnosti. Navyše obsahuje aj podrobnosti o právnom statuse zamestnancov týchto orgánov, čím sprístupní študentom konkrétne informácie využiteľné pri ich rozhodovaní o tom, akému povolaniu sa chcú po ukončení štúdia na právnickej fakulte stať. Získajú informácie o podmienkach a výkone práce sudcov, prokurátorov, exekútorov, vyšších súdnych úradníkov, rozhodcov, mediátorov, advokátov, notárov či daňových poradcov. Študent je tiež schopný koncipovať základné podania, návrhy a ústavné sťažnosti na príslušné orgány súdnej moci a iné štátne orgány.