Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Konanie pred Ústavným súdom SR

          Povinne voliteľný predmet Konanie pred Ústavným súdom SR rozvíja vedomosti študentov zo štátneho práva Slovenskej republiky, jeho výsledkom je prehĺbenie vedomostí a ich precízna schopnosť aplikácie v praxi. Poskytuje študentovi dôležité poznatky z oblasti kontroly ústavnosti v demokratickom štáte prostredníctvom inštitútu ústavného súdnictva. V podrobnejšej podobe oboznamuje s problematikou súdnej kontroly ústavnosti, s jej vznikom ako aj s rozličným chápaním ústavného súdnictva v anglosaskom a kontinentálnom poznaní. Predmet rozvíja prehľad o abstraktnej a konkrétnej kontrole ústavnosti vykonávanej Ústavným súdom Slovenskej republiky ako aj o judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky v obidvoch oblastiach.