Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Európske ústavné právo

          Predmet Európske ústavné právo sa venuje historickému vývoju konštitucionalizmu Európskej únie, významu ústavy Európskej únie, funkciám európskej ústavy a ich vplyvu na ústavné právo členských štátov, deľbe moci (horizontálna a vertikálna deľba moci) v Európskej únii a prenosu suverenity (právomocí) členských štátov na Európsku úniu, inštitucionálnej nezávislosti a normotvorbe inštitúcií Európskej únie, samostatnosti právneho poriadku Európskej únie a jeho súdnej vynútiteľnosti, právnemu štátu a princípom demokracie v politickom a právnom systéme Európskej únie a všeobecným právnym zásadám práva Európskej únie.

          V obsahovej náplni tak povinne voliteľný predmet Európske ústavné právo predstavuje syntézu teoretických a historických východísk s praktickými a aktuálnymi výzvami, pred ktorými dnes stoja jednak členské štáty a súčasne aj samotný integračný projekt Európskej únie. Pri výklade sa zvýrazňuje relevantná judikatúra Súdneho dvora EÚ a vedie sa polemika o aktuálnom vývoji v Európskej únii.

Prílohy ku stránke: