Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Okruhy otázok na štátnu záverečnú skúšku z predmetu "Trestné právo"


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici