Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie

PUBLIKÁCIA NIE JE NA PREDAJ.

JE MOŽNÉ SI JU PREZENČNE VYPOŽIČAŤ V ŠTUDOVNI PRF. UMB ALEBO VYPOŽIČAŤ ABSENČNE V KNIŽNICI FAKULTY POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici