Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici