Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici