Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Trestné právo

Cieľom predmetu je systematické osvojenie si teoretických poznatkov nevyhnutných na dôkladnú orientáciu všeobecnej časti Trestného zákona, teda základnú problematiku trestného práva hmotného, počnúc znalosťou všeobecných pojmov a osobitných kvalifikačných pojmov, základov trestnej zodpovednosti, sankciami v trestnom práve, vymedzením pojmu skutkovej podstaty trestného činu a jej deleniu, okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu.

Vzhľadom na bakalársky stupeň štúdia a časový rozsah tohto predmetu,  postačia denným a externým študentom Právnickej fakulty UMB pre pochopenie úlohy, účelu a významu trestného práva, ako jeho miesta v systéme slovenského právneho poriadku, znalosti všeobecnej časti Trestného zákona, teda od § 1 do § 143 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

V rámci predmetu "Trestné právo" pre Bc. štúdium, či už v dennej alebo externej forme štúdia výučba nie je zameraná na jednotlivé trestné činy v dvanástich hlavách osobitnej  časti Trestného zákona a ani na trestné právo procesné.

Získané vedomosti zo všeobecnej časti Trestného zákona majú napomôcť vyhovujúcej orientácii v rámci analytického pristupovania k praktikej realizácii trestnoprávnych inštitútov všeobecnej časti Trestného zákona v právnej praxi, so zameraním na požiadavky, ktoré na absolventov bakalárskeho štúdia kladie právna prax.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela