Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

1 Mgr. seminárne cvičenia - upresnenie

Oznam pre študentov 1 ročníka Mgr.
 

 Vážení študenti,

z dôvodu, že seminárne cvičenia z predmetov Trestného právo hmotné I,

a Penológia sú naviazané na prednášky, ktoré sú naplánované z hľadiska rozvrhu po uskutočnení seminárnych cvičení,

sa seminárne cvičenia z predmetov Trestné právo hmotné I (všetky skupiny),

a Penológia (všetky skupiny)

tento týždeň neuskutočnia.

Prvé seminárne cvičenia pre uvedené skupiny k témam odprednášaným na príslušných prednáškach sa uskutočnia podľa rozvrhu budúci týždeň. 

Ďakujem za porozumenie.
S pozdravom a úctou

JUDr. Martin Orviský, PhD.