RSS RSS print

Forenzné laboratórium

Predchádzajúca fotografiaNasledujúca fotografia

„Forenzné laboratórum“, ako pracovisko v rámci „Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte UMB“, je budované pre podporu výskumno-vzdelávacích aktivít k skúmaniu a objasňovaniu zákonitostí vzniku, zániku, vyhľadávania, zaisťovania, skúmania a využívania kriminalistických stôp, iných priamych a nepriamych dôkazov a objasňovaniu kriminalistických informácií a kriminalisticky relevantných udalostí., resp. otázok ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov. V rámci tohto laboratória sa na podklade spôsobov a postupov spáchania trestnej činnosti skúmajú endogénne a exogénne príčiny kriminality, a skúmanie otázok prevencie kriminality. Laboratórium napomáha k verifikácii a rozvoju metód, postupov, prostriedkov a operácií v záujme úspešného odhaľovania, vyšetrovania a predchádzania trestnej činnosti, ochrane osôb a majetku normami trestného práva.


„Forenzné laboratórium“ využíva potenciál metód kriminalistickej daktyloskopie, kriminalistickej trasológie, kriminalistickej biológie, kriminalistickej odorológie, kriminalistickej mechanoskopie, kriminalistickej balistiky, ako aj potenciál súdneho lekárstva, súdnej psychológie, súdnej psychiatrie a v rámci interdisciplinárneho štúdia aj z forenznej a kriminalistickej chémie, skúmania bezpečnostných technológií pre ochranu osôb a majetku, skúmania prevencie kriminality.
Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB pri budovaní a skvalitňovaní tohto laboratória spolupracuje s významnými odborníkmi na forenzné disciplíny, najmä pokiaľ ide o kriminalistickú taktiku a kriminalistickú techniku. Študenti Právnickej fakulty UMB si svoje získané poznatky dopĺňajú pravidelnými exkurziami v Kriminalisticko-expertíznom ústave Slovenská Ľupča.
Študenti majú možnosť získať teoretické vedomosti aj praktické poznatky prostredníctvom skúsených forenzných odborníkov o práci vyšetrovateľov, kriminalistov, kriminalistických technikov a ďalších forenzných špecialistov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela